Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická 1987, roč. 36, č. I22

Obrázek
Rok
1987
Rok vydání
1987
Poznámka
  • Pedagogické číslo
Obor
Články – Статьи – Artikel
Page Title
[7]-20 Pojetí pedagogiky jako vědní disciplíny Jůva, Vladimír | pdficon
[21]-41 Výzkumné metody v pedagogické vědě Monatová, Lili | pdficon
[43]-57 Profesionální orientace a její zásady Hřebíček, Libor | pdficon
[59]-72 Učitelská profese Řehořková, Marie | pdficon
[73]-85 Estetická výchova a vysoká škola Veselá, Zdenka | pdficon
[87]-93 Estetická výchova v hromadných sdělovacích prostředcích Maradová, Ludmila | pdficon
[95]-101 Zájmová pracovní činnost mládeže Hřebíček, Libor | pdficon
[103]-114 Studentská vědecká činnost na vysokých školách v socialistických zemích Novotná, Jarmila | pdficon
Zprávy a recenze – Сообщения и обсуждения – Nachrichten und Rezensionen
Page Title
[115]-117 Významné výročí Vladimíra Jůvy Veselá, Zdenka | pdficon
117-118 Životní jubileum Lili Monatové Jůva, Vladimír | pdficon
118-119 K nedožitým pětašedesátinám Čestmíra Liškaře Veselá, Zdenka | pdficon
119-120 [Jůva, Vladimír. Mimoškolská výchova dospelých] Hřebíček, Libor | pdficon
120-121 [Cipro, Miroslav. Průvodce dějinami výchovy] Veselá, Zdenka | pdficon
121-122 [Mojžíšek, Lubomír. Vyučovací hodina] Hřebíček, Libor | pdficon