Genologické studie. I.

Title: Genologické studie. I.
Edition
1. vyd.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
1991
Extent
434 s.
Series
  • Litteraria humanitas, 1213-1253 ;; [1]
ISBN
8021001240
Language
Czech
English
German
Polish
Russian
Slovak
Link to MU library catalogue: 135640
Subject headings
Note
  • Sborník vznikl z podnětu Mezinárodní konference o literárních žánrech, konané ve dnech 29.-31.10.1985 na filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

I. Obecná teorie
Chapter number Title Custom text
О проблеме изучения сущности и эволюции литературных жанров | 3–9
Mikulášek, Miroslav
PDF
Triáda uměleckých druhů | 10–18
Mathauser, Zdeněk
PDF
Žánrová struktura slovanských literatur | 19–36
Wollman, Slavomír
PDF
К вопросу о функциональности понятий "жанр", "жанровая система" | 37–46
Kopystjanskaja, Nonna Fominična
PDF
Ключевые проблемы современной генологии и концепция "жанрового объема" | 47–58
Pospíšil, Ivo
PDF
Bachtinova teorie "cudzieho slova", intertextovosť a vývin žánru | 59–65
Krausová, Nora
PDF
Žánr jako výrazový prostředek textu : (teze k problému alegorie a pamfletu) | 66–71
Pavelka, Jiří
PDF
Displaying words and playing words by means of words : (enclaves of theatre in language and literature) | 72–83
Osolsobě, Ivo
PDF
Žánrovosť súčasnej literatúry | 84–90
Hvišč, Jozef
PDF
Жанр как решающий фактор рецензии | 91–98
Panovová, Ema
PDF
1. Typologie prozaických forem
Chapter number Title Custom text
Žánrová typologie uherských latinských legend | 99–107
Pražák, Richard
PDF
Žánrová problematika staroruského Domostroje | 108–110
Kučera, Ctirad
PDF
K facetijním žánrům | 111–116
Kopecký, Milan
PDF
Středověká kronika a anály jako literární žánr v českých zemích | 117–124
Skutil, Jan
PDF
О жанрах чешской литературы эпохи Просвещения: этнокультурная специфика и русские параллели | 125–134
Myl'nikov, Aleksandr Sergejevič
PDF
Miesto faktografickej prózy v literárnom procese | 135–138
Slobodník, Dušan
PDF
K žánrové charakteristice italské válečné prózy | 139–146
Seidl, Ivan
PDF
Fantastická literatura - příspěvek k definici žánru | 147–154
Šrámek, Jiří
PDF
2. Malé a střední epické žánrové formy
Chapter number Title Custom text
Некоторые закономерности внутреннего развития "малой" прозы И.С. Тургенева | 155–168
Zöldhelyi-Deák, Zsuzsanna
PDF
"Фантастическая трилогия" Ф.М. Достоевского | 169–176
Červeňák, Andrej
PDF
Чеховский рассказ - жанр XX века | 177–187
Cilevič, Leonid Maksimovič
PDF
К проблематике чешского перевода малых прозаических жанров А.П. Чехова | 188–194
Richterek, Oldřich
PDF
О жанре новеллы в книге рассказов Исаака Бабеля "Конармия" | 195–202
Kámán, Erzsébet
PDF
Расширение возможностей "малой" эпической формы в современной советской прозе | 203–210
Binová, Galina Pavlovna
PDF
Поэтика повести Валентина Распутина "Прощание с матерой" | 211–220
Porter, Robert
PDF
Varianta, verze, jiná pověst - pokus o terminologické zpřesnění | 221–224
Osolsobě, Jan
PDF
Anekdota jako živý druh folklóru | 225–234
Sirovátka, Oldřich
PDF
3. Román
Chapter number Title Custom text
Starořecký román a jeho klasifikace | 235–241
Bartoňková, Dagmar
PDF
Sowjetische Romantheorien und die Entwicklung des Romans in der Sowjetliteratur der 20er und 30er Jahre | 242–247
Schaumann, Gerhard
PDF
K epičnosti románu a k problému románu historického | 248–262
Svatoň, Vladimír
PDF
Ke specifičnosti historického románu | 263–267
Dokoupil, Blahoslav
PDF
Norský protiválečný román | 268–272
Juříčková, Miluše
PDF
Autobiografie a autobiografický román | 273–279
Fryčer, Jaroslav
PDF
Проблема жанра и миропонимание автора : (на материале современного югославского романа) | 280–290
Penčić, Sava
PDF
III. Drama
Chapter number Title Custom text
Karel Kamínek mezi dramatem a prózou : (k vztahům mezi žánry v české literatuře přelomu 19. a 20. století) | 291–296
Kudrnáč, Jiří
PDF
Mahenův dramatický paradox | 297–300
Suchomel, Milan
PDF
О поэтике русской символистской мистерии | 301–310
Cymborska-Leboda, Maria
PDF
О мотивах игры в драматургическом произведении | 311–316
Mann, Ju.
PDF
Spory o tvar prvních dramat M. Gorkého v české kritice začátku století | 317–320
Zahrádka, Miroslav
PDF
Analýza dramatického díla Miroslava Krleži | 321–330
Dorovský, Ivan
PDF
Groteska S.I. Witkiewicze | 331–338
Pelikán, Jarmil
PDF
K problematice scénických adaptací starších děl a klasických látek | 339–344
Munzar, Jiří
PDF
1. Lyrika
Chapter number Title Custom text
Русская панегирическая ода начала 19 [i.e. XIX] века | 345–356
Galon-Kurkowa, Krystyna
PDF
List poetycki w rosyjskiej poezji romantycznej | 357–366
Orłowski, Jan
PDF
Výstavba lyrického diela a jeho žánrová povaha | 367–378
Zajac, Peter
PDF
2. Lyricko-epické žánry
Chapter number Title Custom text
Epos und/oder Menschheitsgedicht | 379–386
Fried, István
PDF
Поиски славянского эпоса | 387–392
Mathauserová, Světla
PDF
Obraz husitského krále ve středověkých písních a básnických skladbách české literární provenience | 393–397
Beránek, Jiří
PDF
Поэтика поэмы и ее философско-эстетические ресурсы | 398–403
Kšicová, Danuše
PDF
Смешение жанров в "Валерике" Лермонтова | 404–411
Briggs, Anthony
PDF
Столкновение жанров в поэме Александра Блока "Возмездие" | 412–423
Allain, Louis
PDF
Некоторые проблемы поэтики жанров в поэзии Хлебникова, его предшественников и его последователей ("прощальные стихи") | 424–434
Jovanović, Milivoje
PDF