2

Title: Slavica litteraria
Year: 2023
Volume: 26
Issue: 2
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Články: Irénismus ve světové literatuře a umění – Articles: Irenicism in world literature and arts
Title Document
Nesamozřejmost irénismu : k metodologické povaze zkoumaného jevu | 7–13
Pavera, Libor
PDF
Pojetí irénismu a zorné úhly Karla Čapka | 15–31
Pospíšil, Ivo
PDF
Andrzej Frycz Modrzewski - humanista irenicznego pojednania | 33–37
Rott, Dariusz
PDF
J. A. Komenský a irénismus | 39–45
Hashemi, Michaela
PDF
Protiválečný patos v povídce V. M. Garšina Четыре дня | 47–52
Dohnal, Josef
PDF
Peroutkův Pozdější život Panny | 53–58
Všetička, František
PDF
Články – Articles
Title Document
Reflexe holokaustu v grafických románech Boxer a Maus | 59–74
Mikulášek, Alexej; Zelenková, Anna
PDF
Mikuláš Bakoš ako univerzitný pedagóg | 75–88
Teplan, Dušan
PDF
Materiály a diskuse: Tematika, poetika, žánry a směry slovanských literatur 21. století – Materials and discussions: Themes, poetics, genres, and currents in the 21st-century Slavonic literatures
Title Document
Úvod k souboru studií "Velký třesk", anebo "velká návaznost"? : (tematika, poetika, žánry a směry slovanských literatur 21. století) | 89–90
Heinigová, Linda; Pospíšil, Ivo
PDF
Literatura, román a tvorba nových generací : několik "vnějších" a "vnitřních" úvah | 91–108
Pospíšil, Ivo
PDF
Зламані душі нового століття : посттравматичний синдром, психологічна безнадія, опрацювання трагічних подій в житті молоді в сучасній українській та чеській прозі | 109–118
Kuznietsova, Krystyna
PDF
Война глазами ребенка в сборнике рассказов Полины Жеребцовой "Тонкая серебристая нить" | 119–133
Paulouskaya, Hanna
PDF
Ruská lesbická literatura počátku 21. století | 135–143
Sommer, Jaroslav
PDF
Materiály a diskuse – Materials and discussions
Title Document
Česká literatura v srbském časopisu Zlatna greda | 145–152
Korda-Petrović, Aleksandra
PDF
Ženský živel v polské poválečné literatuře | 153–161
Všetička, František
PDF
Nekrology – Obituaries
Title Document
Památce Jozefa Hvišče (1935–2023) | 163–165
Pospíšil, Ivo
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
Slovanská otázka z neobvyklého polského hlediska | 167–170
Pospíšil, Ivo
PDF
Zborník k jubileu Iva Pospíšila | 171–174
Starinská Kacarová, Diana; Krauter, Michal
PDF
Súčasnosť vždy stojí na základoch minulosti | 175–178
Žemberová, Viera
PDF
Interpretační pohled na českou a slovenskou modernu meziválečného období | 179–181
Zelenka, Miloš
PDF
Obraznost jazyka mystické zkušenosti | 182–185
Mikulášek, Alexej
PDF
Vedecká monografia o Pavlovi Gašparovičovi Hlbinovi | 186–188
Gallik, Ján
PDF
Zprávy – Reports
Title Document
Návrat k podujatiu Slovakistika v súvislostiach : tradícia a perspektívy | 189–191
Hajdučeková, Ivica
PDF
Badania inności w literaturze | 192–194
Blashkiv, Оksana
PDF
hidden section Slavica litteraria
Title Document
Slavica litteraria | [195]
PDF