Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1996, vol. 45, iss. D43

Image
Year
1996
Publication year
1997
ISSN
0231-7818
ISBN
80-210-1545-4
Stati
Page Title
[5]-13 Několik poznámek k "Duchovnímu městu jménem Rozkoš duše" Václava Porcia Vodňanského Bočková, Hana | pdficon
[15]-22 Prameny a pomůcky Koniášovy postily Kopecký, Milan | pdficon
[23]-39 Obchod a smyslnost : české spisovatelky a židé okolo přelomu století Pynsent, Robert B. | pdficon
[41]-51 Strukturní čtenář v prózách Věry Linhartové ze šedesátých let Přibáňová, Alena | pdficon
[53]-66 Povaha a vývoj ruského románu : (nástin problematiky) Pospíšil, Ivo | pdficon
[67]-85 Ruské drama v českém prostředí do doby meziválečné Kšicová, Danuše | pdficon
[87]-97 Дoминaнтныe эвoлюциoнныe тeндeнции в pyccкoй литepaтype XX вeкa Mikulášek, Miroslav | pdficon
[99]-106 K пpoблeмe "эpoтикa и литepaтypa" в cвeтe pyccкoй клaccичecкoй тpaдиции Binová, Galina Pavlovna | pdficon
[107]-115 Julian Stryjkowski - "Jsem" Švarcová, Vlaďka | pdficon
[117]-126 Mediteránní meziliterární centrismus Dorovský, Ivan | pdficon
[127]-136 Konstrukce poetiky jako svár "chaosu" a "násilí"? : (Jakobsonovy základy českého verše a metoda literárního dějepisu) Zelenka, Miloš | pdficon
[137]-143 K problému interpretace a desinterpretace literárního díla Pavelka, Jiří | pdficon
Rozhledy
Page Title
[145]-152 Německá triviální literatura kolem roku 1800 Veselá, Gabriela | pdficon
[153]-164 Zamyšlení nad nově vydanými cestopisy Jaroslava Durycha Válek, Vlastimil | pdficon
Materiály
Page Title
[165]-[171] Dva dopisy Jaroslava Durycha Janu Zahradníčkovi Durych, Václav | pdficon
Jubilea
Page Title
[173]-180 K jubileu Krystyny Kardyni-Pelikánové Hrabětová, Irena | pdficon
[181]-183 Jubilantka Jana Jelínková Kšicová, Danuše | pdficon
Recenze
Page Title
[185]-186 [Špidlík, Tomáš; Campatelli, M.; Čemus, R.; Farrugia, E.G.; Marani, G.; Rupnik, M.I.; Tenace, M. Lezioni sulla Divinoumanità] Skutil, Jan | pdficon
186-188 [Pospíšil, Ivo. Fenomén šílenství v ruské literatuře 19. a 20. století] Kopecký, Milan | pdficon
188-189 [Kluge, Rolf-Dieter. Anton P. Čechov. Eine Einführung in Leben und Werk : Wissenschaftliche Buchgesellschaft] Dohnal, Josef | pdficon
190-192 Moderní ruský román britskýma očima Pospíšil, Ivo | pdficon
192-193 Materiál a analýza Pospíšil, Ivo | pdficon
194-195 Polský průvodce po současné ruské literatuře Pospíšil, Ivo | pdficon
195-197 Kniževen kontekst Dorovský, Ivan | pdficon
197-198 [Stojičić, Djoko [i.e. Đoko]. Sjaj razgovora : leksikon srpskih narodnih izreka] Dorovský, Ivan | pdficon
198-199 Traveller's literary companion to eastern and central europe Kudrnáč, Jiří | pdficon