Úvod do slabičné typologie

Image
Edition
1. vyd.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2014
Extent
91 s.
ISBN
978-80-210-6924-4
978-80-210-6925-1 (online : pdf)
978-80-210-6926-8 (online : ePub)
978-80-210-6927-5 (online : Mobipocket)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 1012733
Note
  • Dílo bylo vytvořeno v rámci projektu Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA), reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Department FF MU
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
open access
Download EPUB  ( bytes)
Download MOBI  ( bytes)
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
5-10 1. | Úvod | pdf icon Ziková, Markéta
Page Chapter number Title
11-31 2. | Reprezentace slabičné struktury | pdf icon Ziková, Markéta
hidden-section Sylabifikace
Page Chapter number Title
32-41 3. | Sylabifikace | pdf icon Ziková, Markéta
Page Chapter number Title
42-47 4. | Reprezentační vs. derivační přístup ke slabičné struktuře | pdf icon Ziková, Markéta
Page Chapter number Title
48-73 5. | Reprezentační teorie slabiky: CVCV | pdf icon Ziková, Markéta
Page Chapter number Title
74-86 6. | Slabičné konsonanty v češtině | pdf icon Ziková, Markéta
Page Chapter number Title
87 7. | Konsonantické domény a morfologie | pdf icon Ziková, Markéta
hidden-section Literatura
Page Chapter number Title
88-91 Literatura | pdf icon Ziková, Markéta