Studia paedagogica 2010, vol. 15, iss. 1

Image
Issue title
Fenomén času ve výchově a vzdělávání
Year
2010
Publication year
2010
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
hidden section Editorial
Page Title
[5]-8 Editorial Rabušicová, Milada | pdficon
Stati – Studies
Page Title
[9]-27 Člověk a subjektivní čas Mareš, Jiří | pdficon
[29]-45 Časová perspektiva jako významný regulativ v lidském životě a žákovské motivaci Pavelková, Isabella; Purková, Veronika; Menšíková, Veronika | pdficon
[47]-63 (Na)časovanie sa v materskej škole Filagová, Markéta | pdficon
[65]-83 Fenomén času v učení se cizím jazykům Najvar, Petr; Hanušová, Světlana | pdficon
[85]-105 Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Sedláček, Martin | pdficon
[107]-124 Běžný den v životě žen a mužů - představy dívek a chlapců o vlastní budoucnosti Smetáčková, Irena | pdficon
[125]-146 Čas a věk hraje roli : tři generace se učí v kurzech Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina | pdficon
[147]-176 Čas, vzpomínky a řečnické figury v rozhovoru Švaříček, Roman | pdficon
Studentské práce – Students' works
Page Title
[177]-188 Mezigenerační učení mezi matkou a dcerou Kamanová, Lenka | pdficon
[189]-202 Duševní nemoc jako činitel ovlivňující rodinné soužití a životní cyklus rodiny : (biografie střetu s duševní nemocí) Henzlová, Lucie | pdficon
Recenze – Reviews
Page Title
[203]-206 Čas psaní : vývoj dětské literární tvorby v dialogu s kulturou dospělých Makovská, Zuzana | pdficon
Zprávy – News
Page Title
[207]-208 Za docentem Janem Supem Pol, Milan; Řehořková, Marie | pdficon
hidden section Výzva pro autory
Page Title
209-210 Výzva pro autory | pdficon
Page Title
211 Předplatné časopisu Studia paedagogica na rok 2011 | pdficon