Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1999, vol. 48, iss. F43