Křížová, Alena

Name variants:
Křížová, Alena (preferred)
Content type
Displaying 1 - 18 of 18.

Book

Chapter

Chapter
Jeřábková, Alena; Křížová, Alena; Kříž, Pavel. Ediční poznámka. In: Jeřábek, Richard. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. 2011

Chapter
Jeřábková, Alena; Křížová, Alena; Kříž, Pavel. Editorial note. In: Jeřábek, Richard. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. 2011

Chapter
Křížová, Alena. Úvod. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009