Velímský, Tomáš

Name variants:

Velímský, Tomáš (preferred)
Content type
Displaying 1 - 11 of 11.

Article
Velímský, Tomáš. Archeologický výzkum historického jádra Mostu v roce 1974. Archaeologia historica. 1976, vol. 1, iss. [1], pp. 197–204.

Article
Velímský, Tomáš. Archeologie a problematika studia středověkého městského domu a parcely : Památce PhDr. ing. arch. Jana Muka. Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 71–80.

Article
Velímský, Tomáš. Jubileum doc. PhDr. Miroslava Richtera, DrSc.. Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 463–464.

Article
Velímský, Tomáš. K dendrochronologickému výzkumu středověkých nálezů z Mostu. Archaeologia historica. 1977, vol. 2, iss. [1], pp. 299–306.

Article
Velímský, Tomáš. K nálezům středověkých poutních odznaků v českých zemích. Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 435–455.

Article
Velímský, Tomáš. K problematice počátků českých měst — prostorový vývoj a nejstarší zástavba. Archaeologia historica. 1989, vol. 14, iss. [1], pp. 67–93.

Article
Klápště, Jan; Velímský, Tomáš. Mostecké zemnice 13. století (zpráva o stavu výzkumu). Archaeologia historica. 1978, vol. 3, iss. [1], pp. 121–129.

Article
Velímský, Tomáš. Problematika historické archeologie v činnosti expozitury AÚ ČSAV v Mostě. Archaeologia historica. 1979, vol. 4, iss. [1], pp. 251–255.

Article
Velímský, Tomáš; Černá, Eva. Výsledky rekognoskace středověké cesty z Mostu do Freiburgu. Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 477–487.

Article
Malina, Jaroslav; Velímský, Tomáš. Za K.J. Maškou a M. Křížem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 189–190.