Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Slavica litteraria

ISSN: 1212-1509 (print)
ISSN: 2336-4491 (online)
Vydavatel: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 2008-dosud
Popis: Slavica litteraria, ISSN 1212-1509, je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje slavistické literárněvědné příspěvky. Od roku 2008 vychází dvakrát ročně. Je pokračováním periodika Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), řady literárněvědné slavistické (X), ISSN 1211-1509, která vycházela v letech 1998-2007 a řady literarněvědné (D), ISSN 0231-7818, která vycházela v letech 1954-1997.

Ročníky, čísla

2021 (Ročník 24) 1 2
2020 (Ročník 23) 1 2
2019 (Ročník 22) 1 2
2018 (Ročník 21) 1 2
2017 (Ročník 20) 1 2
2016 (Ročník 19) 1 2
2015 (Ročník 18) 1 2
2014 (Ročník 17) 1 2
2013 (Ročník 16) 1-2
2012 (Ročník 15) 1 2 Supplementum 1 Supplementum 2
2011 (Ročník 14) 1 2
2010 (Ročník 13) 1-2
2009 (Ročník 12) 1 2
2008 (Ročník 11) 1 2

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet