Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první

Variant title: Voprosy slavjanskogo sintaksisa. 4.1, Sbornik simpoziuma Aktualizacionnyje (pragmatičeskije) komponenty vyskazyvanija v slavjanskich jazykach, Brno 6.-9. sentjabrja 1976 g
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: V Brně
Publisher: Univerzita J.E. Purkyně
Publication year: 1979
Extent: 220 s.
Series: Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 225
Link to MU library catalogue: 000077994
Show more...

Table of contents:

9-10 [Úvod] Grepl, Miroslav | pdficon
11-12 [Zahajovací projev proděkana prof. dr. Jana Chloupka] Chloupek, Jan | pdficon
I. Obecné otázky komunikativně pragmatického a sémantického komponentu výpovědi
15-37 Komunikativně pragmatické aspekty výpovědi Grepl, Miroslav | pdficon
39-45 Pojmy "sémantika", "syntax", "pragmatika" ve vztahu k funkční hierarchizaci sémantických a gramatických prostředků jazyka Kořenský, Jan | pdficon
47-51 Struktura semantyczna decyzji - próba interpretacji Grochowski, Maciej | pdficon
53-60 Externí a interní pragmatika Pala, Karel; Svoboda, Aleš | pdficon
61-67 Объектная форма в субъектной позиции Švedova, Natal'ja Jul'jevna | pdficon
69-75 Komunikativní situace a výpověď Barnet, Vladimír | pdficon
77-82 Типологические вопросы дейксиса Desző, László | pdficon
87-91 Взаимодействие лексических и грамматических средств в процессе речевой реализации простого предложения русского языка Gladrow, Wolfgang | pdficon
83-86 Aktualizační prostředky a jejich vzájemné vztahy Novotný, Jiří | pdficon
A. Vztah k partnerům promluvy
95-100 К проблеме типологии высказываний Solganik, Grigorij Jakovlevič | pdficon
101-106 Všeobecný konatel a jeho vztah k mluvčímu Panevová, Jarmila | pdficon
107-109 Vokativ jako sémantická složka výpovědi Sgall, Petr | pdficon
111-116 O niektorých aktualizačných prvkoch v zloženom priraďovacom súvetí Kočiš, František | pdficon
117-125 Distribuce posesívních zájmen v staroslověnštině Večerka, Radoslav | pdficon
127-128 Формы вежливости как компонент внешней прагматики высказывания Lopatin, Vladimir Vladimirovič | pdficon
129-131 Odraz zřetele k adresátovi na výstavbě monologických vyprávění Balhar, Jan | pdficon
B. Temporální a lokální vztaženost
135-139 Актуализационные семантические признаки высказывания : (роль признака временной локализованности; ситуативно актуализированная и неактуализированная речь) Bondarko, Aleksandr Vladimirovič | pdficon
141-144 K problému aktuálnosti jako modifikační charakteristiky Hlavsa, Zdeněk | pdficon
145-150 Vztažení časů k momentu mluvního aktu Chloupek, Jan | pdficon
151-155 Aspektuálnost a temporální charakteristika výpovědi Barnetová, Vilma; Skoumalová, Zdena | pdficon
157-165 Iterativität, Usualität und Nichtaktualität im Slavischen Panzer, Baldur | pdficon
167-173 Условия и регулярности на актуализацията на темпорални и модални свойства на глагола в съвременния български език Walter, Hilmar | pdficon
175-180 Prefiksacja czasowników a aktualizacja struktur predykatowo-argumentowych Wróbel, Henryk | pdficon
181-184 Lokální fixace výpovědi vzhledem k místu promluvy Žaža, Stanislav | pdficon
C. Otázky reference
187-194 Wyznacznośc tzw. argumentów zdarzeniowych predykatu Topolińska, Zuzanna | pdficon
195-200 Aktualizacja wypowiedzi poprzez kwantyfikację argumentów i predikatu Grzegorczykowa, Renata | pdficon
201-203 Ke vztahu mezi propozicí, kategorií určenosti a aktuálním členěním Adamec, Přemysl | pdficon
205-212 Informacja o określoności w frazie werbalnej i nominalnej języka bułgarskiego, polskiego i rosyjskiego Koseska-Toszewa, Violetta | pdficon
213-217 Zur Berücksichtigung stilistischer, kommunikativer und anderer Parameter bei der sprachlichen Modellierung Hums, Manfred | pdficon

Search


Advanced Search

Browse