Syntax aktivních participií v staroslověnštině

Title: Syntax aktivních participií v staroslověnštině
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Praha
Publisher
Státní pedagogické nakladatelství
Year of publication
1961
Extent
178 s.
Series
  • Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 75
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 111574
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 5–11
Večerka, Radoslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Substantivizovaná participia | 12–31
Večerka, Radoslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Atributivní participia | 32–46
Večerka, Radoslav
PDF
hidden-section Dativ absolutní
Chapter number Title Custom text
Dativ absolutní | 47–56
Kopecký, Milan
PDF
Chapter number Title Custom text
Participium s akuzativem | 57–64
Kopecký, Milan
PDF
Chapter number Title Custom text
Nominativní participia po některých slovesích | 65–69
Kopecký, Milan
PDF
Chapter number Title Custom text
Participium ve spojení se slovesem býti | 70–92
Kopecký, Milan
PDF
Chapter number Title Custom text
Přísudkové participium samostatné | 93–98
Večerka, Radoslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Přísudková participia po relativech, interrogativech a spojkách | 99–105
Večerka, Radoslav
PDF
hidden-section Absolutní nominativ
Chapter number Title Custom text
Absolutní nominativ | 106–110
Večerka, Radoslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Absolutivní participia v neosobních vazbách | 111–115
Večerka, Radoslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Participia ve funkci přechodníkového určení | 116–146
Večerka, Radoslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Souhrnná charakteristika stsl. participiálních konstrukcí | 147–153
Večerka, Radoslav
PDF
hidden-section Užitá literatura
Chapter number Title Custom text
Užitá literatura | 154–160
Kopecký, Milan
PDF
hidden-section Pезюме
Chapter number Title Custom text
Pезюме | 161–165
Večerka, Radoslav
PDF
hidden-section Rejstřík věcný
Chapter number Title Custom text
Rejstřík věcný | 166–169
Večerka, Radoslav
PDF
hidden-section Rejstřík jmenný
Chapter number Title Custom text
Rejstřík jmenný | 170–171
Večerka, Radoslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Rejstřík dokladů z kanonických památek | 172–176
Večerka, Radoslav
PDF