Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Syntax aktivních participií v staroslověnštině

Author: Večerka, Radoslav
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Praha
Publisher: Státní pedagogické nakladatelství
Publication year: 1961
Extent: 178 s.
Series: Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 75
Link to MU library catalogue: 000111574
Show more...

Table of contents:

5-11 Úvod Večerka, Radoslav | pdficon
12-31 Substantivizovaná participia Večerka, Radoslav | pdficon
32-46 Atributivní participia Večerka, Radoslav | pdficon
47-56 Dativ absolutní Kopecký, Milan | pdficon
57-64 Participium s akuzativem Kopecký, Milan | pdficon
65-69 Nominativní participia po některých slovesích Kopecký, Milan | pdficon
70-92 Participium ve spojení se slovesem býti Kopecký, Milan | pdficon
93-98 Přísudkové participium samostatné Večerka, Radoslav | pdficon
99-105 Přísudková participia po relativech, interrogativech a spojkách Večerka, Radoslav | pdficon
106-110 Absolutní nominativ Večerka, Radoslav | pdficon
111-115 Absolutivní participia v neosobních vazbách Večerka, Radoslav | pdficon
116-146 Participia ve funkci přechodníkového určení Večerka, Radoslav | pdficon
147-153 Souhrnná charakteristika stsl. participiálních konstrukcí Večerka, Radoslav | pdficon
154-160 Užitá literatura Kopecký, Milan | pdficon
161-165 Pезюме Večerka, Radoslav | pdficon
166-169 Rejstřík věcný Večerka, Radoslav | pdficon
170-171 Rejstřík jmenný Večerka, Radoslav | pdficon
172-176 Rejstřík dokladů z kanonických památek Večerka, Radoslav | pdficon

Search


Advanced Search

Browse