Pobělohorské konfiskace : moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty

Image
Title: Pobělohorské konfiskace : moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty
Author: Knoz, Tomáš
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Matice moravská
Year of publication
2006
Extent
993 s.
Series
  • Knižnice Matice moravské; sv. 39
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica; č. 361
ISBN
8021041307 (Masarykova univerzita)
8086488349 (Matice moravská)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 487839
Note
  • Na obálce pod názvem: Matice moravská, Filozofická fakulta MU.
  • Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky.
  • Německé resumé.
Department FF MU
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section Poděkování
Chapter number Title Custom text
Poděkování | [7]
Knoz, Tomáš
PDF
Chapter number Title Custom text
Zur Kentniß, auf welchem Wege die zwey fürstlichen Familien Lichtenstein, und Ditrichstein so enorm reich wurden | [8]–9
Knoz, Tomáš
PDF
I. Úvod
Chapter number Title Custom text
Středoevropská společnost kolem roku 1620 | [13]–16
Knoz, Tomáš
PDF
Stavovské povstání | [17]–20
Knoz, Tomáš
PDF
Pobělohorské konfiskace | [21]–25
Knoz, Tomáš
PDF
Cíle a metody | [27]–35
Knoz, Tomáš
PDF
Prameny a literatura
Chapter number Title Custom text
Prameny | [39]–49
Knoz, Tomáš
PDF
Literatura | [51]–72
Knoz, Tomáš
PDF
III. Pobělohorské konfiskace na Moravě
Chapter number Title Custom text
Morava na prahu pobělohorských konfiskací (1600-1619) | [75]–91
Knoz, Tomáš
PDF
Potrestání povstalců a počátek konfiskací (1620-1622) | [92]–104
Knoz, Tomáš
PDF
Oceňování konfiskovaných statků (1621-1622) | [105]–122
Knoz, Tomáš
PDF
Restituce, rehabilitace a reintrodukce (1621-1622) | [123]–143
Knoz, Tomáš
PDF
Církevní restituce, reintrodukce, kompenzace a zisky (1621-1623) | [144]–158
Knoz, Tomáš
PDF
První žádosti o konfiskáty (1621-1623) | [159]–174
Knoz, Tomáš
PDF
Nejvýznamnější žadatelé (1621-1623) | [175]–191
Knoz, Tomáš
PDF
Komplikace konfiskačního procesu (1622-1623) | [192]–206
Knoz, Tomáš
PDF
Generální pardon a projevy císařské milosti (1622-1623) | [207]–217
Knoz, Tomáš
PDF
Konfiskační a úpadkový protokol (1623-1624) | [218]–238
Knoz, Tomáš
PDF
Právní dořešení stavovského povstání (1624-1628) | [239]–257
Knoz, Tomáš
PDF
Obnovené zřízení zemské a rekatolizační dekrety (1628) | [249]–271
Knoz, Tomáš
PDF
Závěrečná fáze pobělohorských konfiskací (1628-1636) | [272]–286
Knoz, Tomáš
PDF
Vklady moravských konfiskátů do zemských desek (1625-1640) | [287]–305
Knoz, Tomáš
PDF
Charakteristika a důsledky moravských konfiskací (1620-1650) | [307]–321
Knoz, Tomáš
PDF
IV. Pobělohorské konfiskace v habsburských zemích – souvislosti a rozdíly
Chapter number Title Custom text
Země a hranice | [325]–341
Knoz, Tomáš
PDF
Dolní Rakousy | [342]–363
Knoz, Tomáš
PDF
Horní Rakousy | [364]–382
Knoz, Tomáš
PDF
Čechy | [383]–407
Knoz, Tomáš
PDF
Kladsko | [408]–418
Knoz, Tomáš
PDF
Slezsko a Opavsko | [419]–444
Knoz, Tomáš
PDF
Uhry | [445]–456
Knoz, Tomáš
PDF
Přesahy do Svaté říše římské | [457]–474
Knoz, Tomáš
PDF
Charakteristika a důsledky konfiskací v habsburských zemích | [475]–498
Knoz, Tomáš
PDF
V. Obecné aspekty pobělohorských konfiskací
Chapter number Title Custom text
Politické aspekty konfiskací | [501]–544
Knoz, Tomáš
PDF
Právní aspekty konfiskací | [545]–587
Knoz, Tomáš
PDF
Finanční aspekty konfiskací | [588]–621
Knoz, Tomáš
PDF
Náboženské aspekty konfiskací | [622]–657
Knoz, Tomáš
PDF
Vojenské aspekty konfiskací | [658]–687
Knoz, Tomáš
PDF
Sociální aspekty konfiskací | [688]–749
Knoz, Tomáš
PDF
VI. Závěrečné teze
Chapter number Title Custom text
Závěrečné teze | [753]–778
Knoz, Tomáš
PDF
VII. Přílohy
Chapter number Title Custom text
Schematická mapa pobělohorských konfiskací na Moravě | 781
Knoz, Tomáš
PDF
Moravský konfiskační protokol z roku 1624 | 782–795
Knoz, Tomáš
PDF
Konfiskace a državy moravské šlechty | 796–803
Knoz, Tomáš
PDF
Konfiskační protokol Kladského hrabství z roku 1627 | 804–810
Knoz, Tomáš
PDF
Konkordance místních jmen | 811–820
Knoz, Tomáš
PDF
VIII. Prameny, edice a literatura
Chapter number Title Custom text
Archivní prameny | 823–832
Knoz, Tomáš
PDF
Staré tisky a tištěné prameny | 833–834
Knoz, Tomáš
PDF
Edice | 834–837
Knoz, Tomáš
PDF
Literatura | 838–920
Knoz, Tomáš
PDF
Seznam zkratek | 921–924
Knoz, Tomáš
PDF
IX. Jmenný rejstřík, místní rejstřík, resumé
Chapter number Title Custom text
Jmenný rejstřík | 927–950
Knoz, Tomáš
PDF
Místní rejstřík | 951–963
Knoz, Tomáš
PDF
Zusammenfassung | 965–993
Knoz, Tomáš
PDF