Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Новая русистика
2019, vol. 12, iss. 1

Year: 2019
Publication year: 2019
ISSN: 1803-4950 (print)
ISSN: 2336-4564 (online)

Table of contents:

Статьи
5-17 Introducing componential analysis into a Russian language course Vazanova, Marina | pdficon
19-29 Специфика кодирования представлений о человеке в русских говорах Среднего Поволжья Баженова, Татьяна Евгеньевна | pdficon
31-45 Hodnota v stratégii autora a interpretácie umeleckého textu Žemberová, Viera | pdficon
Маргиналии
47-65 Malá reflexe k vývoji české literárněvědné rusistiky : (u příležitosti výboru z textů Jiřího Honzíka) Pospíšil, Ivo | pdficon
Рецензии
67-70 К истории форм перфекта в русском языке Brandner, Aleš | pdficon
70-73 Našli nový domov a zanechali stopu : (k nové knize o ruské meziválečné emigraci) Odarčenko, Michail | pdficon
74-77 Категория состояния в древнерусских памятниках Brandner, Aleš | pdficon
78-84 Staronové pohledy : Lev Tolstoj dnešníma očima Pospíšil, Ivo | pdficon
84-86 Analýza Petra Bicilliho a jeho bulharského působení Pospíšil, Ivo | pdficon
87-88 Ruská a mezinárodní pocta prof. Danuši Kšicové Pospíšil, Ivo | pdficon
89-91 Písně – diplomaté bez pasu Odarčenko, Michail | pdficon
Информаторий
93-94 II. brněnské literárněvědné kolokvium Paučová, Lenka | pdficon
94-96 Dialog kultur oslavil jubileum Sommer, Jaroslav; Zolina, Polina | pdficon
96-97 Konference Hodnoty v literatuře a v umění počtvrté Dohnal, Josef | pdficon
98-99 Nový transliterační nástroj Ústavu slavistiky FF MU Michálek, Zbyněk | pdficon
99-101 Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky VI – zpráva z kolokvia Michálek, Zbyněk | pdficon

Search


Advanced Search

Browse