Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Up | Next

Porta Balkanica
2021, vol. 12, iss. 1-2

Year: 2021
Publication year: 2021
ISSN: 1804-2449 (print)
ISSN: 2570-5946 (online)

Table of contents:

Lingvistika
[5]-18 On the modern Greek origin of the Albanian KACA-prefixoids Krimpas, Panagiotis G. | pdficon
Literatura
[19]-24 Náhorní plošina: dystopické vize Vladimira Svintily Mikulecký, Jakub | pdficon
[25]-36 Dimčo Debeljanov mezi novoromantismem a symbolismem m : nad českou recepcí tvorby "tichého" básníka Černý, Marcel | pdficon
Kulturologie
[37]-52 Následky válečného sexuálního násilí v Bosně a Hercegovině : diskurzy o dětech zrozených ze znásilnění v etnicky rozdělené společnosti Zdrálková Grossová, Veronika | pdficon
Historie
[53]-66 Idea uherské státnosti a Slované ve středověkých uherských kronikářských textech Téra, Michal | pdficon
Reportáž
[67]-80 Svatá hora: nápor modernity versus staré tradice : několik postřehů z cesty po Athosu Štěpánek, Václav | pdficon
[81]-82 Jak se do Česka dostávají filmy z Balkánu? Jak byl založen Balkanfilm? Kostelník, Milan | pdficon
Recenze
[83]-85 Mary Edith Durhamová. V albánských výšinách: putování za horskými kmeny Budilová, Lenka J. | pdficon
[86]-87 Lenka J. Budilová. Od krevní msty k postsocialismu Dobra, Robert | pdficon
Překlad
[88]-90 Dimčo Debeljanov: Legenda o smilné královně Debeljanov, Dimčo | pdficon
[91]-103 Za bulharistou Vladimírem Křížem Černý, Marcel | pdficon
Rozhovor
[104]-110 Rozhovor s novými členy redakce Porty Balkanicy Fatková, Gabriela; Jakoubková Budilová, Lenka; Navrátilová, Barbora; Zajac, Oliver | pdficon
[111]-[112] Pokyny pro autory | pdficon

Search


Advanced Search

Browse