Advanced search

Searching in title Bohemica litteraria. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 290

Article
Kotásek, Miroslav. Trauma Freud: Sigmund Freud as a fictional character in D. M. Thomas's The White Hotel. Bohemica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 2, pp. 69–81.

Article
Kratochvil, Alexander. Literary stories: cultural memory. Bohemica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 2, pp. 7–19.

Article
Bušková, Kristýna. The role of literature in reconciling trauma on personal and social level. Bohemica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 2, pp. 83–91.

Article
Juříčková, Miluše. Reception of the national trauma "Knut Hamsun" in Norway : notes on Gabriel Langfeldt's and Leo Eitinger's psychiatric discourse. Bohemica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 2, pp. 57–67.

Article
Kotásek, Miroslav. The future has already passed. Bohemica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 2, pp. 11–28.

Article
Khokhel, Dariya. Magic of the out-of-body experiences in contemporary fantasy: Halyna Pahutiak, Susanna Clarke. Bohemica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 2, pp. 99–114.

Article
Leonzini, Alexandra. Werewolf histories. Bohemica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 2, pp. 139–142.

Article
Chumarova, Natalia. Ivan Efremov's Andromeda Nebula: the turning point of Soviet science-fiction literature. Bohemica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 2, pp. 29–43.

Article
Knickerbocker, Dale. Why Zombies matter: the undead as critical posthumanist. Bohemica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 2, pp. 59–82.

Article
Dědinová, Tereza. [Editorial]. Bohemica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 2, pp. 5–8.

Article
Šust, Martin, Dědinová, Tereza. The reputation of fantastic literature is up to those of us involved in it. Bohemica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 2, pp. 133–136.

Article
Marszalski, Mariusz. Humanity's transhuman future and the ethics of the Other in Dan Simmons' Hyperion Cantos. Bohemica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 2, pp. 44–58.

Article
Jedličková, Alice. Namísto medailonu : narativní "žert" Karoliny Světlé. Bohemica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 1, pp. 21–34.

Article
Cholastová, Jitka, Fišer, Zbyněk. Objevovat nové dimenze krásna : rozhovor se Zbyňkem Fišerem. Bohemica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 1, pp. 111–119.

Article
Holý, Jiří. Arnošt Lustig a ti druzí. Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 101–112.

Article
Tureček, Dalibor. Nerudova povídka Franc: romantizující kontexty realistické črty. Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 47–59.

Article
Fišer, Zbyněk. Estetika překvapení v prózách Jiřího Kratochvila jako překladatelský problém. Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 113–121.

Article
Dušková, Pavlína, Urválková, Zuzana, Vobecká, Dagmar. Bibliografie profesora PhDr. Milana Suchomela, CSc.. Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 18–28.

Article
Tkaczewski, Dariusz. Symbolika v českých a polských somatických frazémech s lexémy sluch/słuch a ucho a jejich vzájemná ekvivalence. Bohemica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 21–34.

Article
Mokrá, Marie. Čtenářům. S láskou. Bohemica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 103–105.

Article
Lešková, Dana. Ku koncepcii vysokoškolskej učebnice Interpretácia umeleckého textu: Interpretačné b(lú)denie. Bohemica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 92–99.

Article
Změlík, Richard. Bude literární věda exaktní vědou ve století jednadvacátém?. Bohemica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 35–45.

Article
Harák, Ivo. Čím je báseň velká?. Bohemica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 67–81.