Vivaldi a jeho doba

Název: Vivaldi a jeho doba
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2008
Rozsah
421 s. :
Edice
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; č. 373
ISBN
9788021046016
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 555811
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Vstupní texty
Chapter number Title Custom text
In principio: Malé vyznání obdivovatele hudby Antonia Vivaldiho | [7]–12
Pečman, Rudolf
PDF
Katalogy děl vypovídají o Vivaldiho skladatelské činnosti | [13]–20
Pečman, Rudolf
PDF
Kaleidoskop života
Chapter number Title Custom text
Krátký jeho svět? | [23]–32
Pečman, Rudolf
PDF
Itálie – "širší vlast" | [33]–36
Pečman, Rudolf
PDF
Mekka hudby a opery | [37]–57
Pečman, Rudolf
PDF
Benátky – město snů, radosti i nostalgie | [59]–64
Pečman, Rudolf
PDF
Zrodil se génius | [65]–70
Pečman, Rudolf
PDF
Kroky k profesionálnímu hudebnictví | [71]–80
Pečman, Rudolf
PDF
"Všechna umělecká díla a umění vcelku jsou záhadou", aneb, Spory o libreto | [81]–90
Pečman, Rudolf
PDF
Klíčící láska k opernímu divadlu | [91]–95
Pečman, Rudolf
PDF
Cesta k vavřínům | [97]–104
Pečman, Rudolf
PDF
Komponující houslista | [105]–116
Pečman, Rudolf
PDF
Mezi oratoriem, operou a hudbou nástrojovou | [117]–123
Pečman, Rudolf
PDF
Výrazný rozmach na cestě k mezinárodnímu uznání | [125]–136
Pečman, Rudolf
PDF
Pobyt ve Věčném městě | [137]–146
Pečman, Rudolf
PDF
Svět se dále otevírá | [147]–162
Pečman, Rudolf
PDF
Brilantní díla, jejich úspěch u řady znalců, také však "průměrná" operní tvorba | [163]–168
Pečman, Rudolf
PDF
Rokoko se stále více hlásí o slovo | [169]–172
Pečman, Rudolf
PDF
Kardinálské protesty | [173]–180
Pečman, Rudolf
PDF
Poslední meziaktí | [181]–186
Pečman, Rudolf
PDF
Vienna – commedia finita | [187]–191
Pečman, Rudolf
PDF
Panorama tvorby
Chapter number Title Custom text
Malá úvodní úvaha | [195]–199
Pečman, Rudolf
PDF
Skladatel v koloběhu nástrojové hudby | [201]–220
Pečman, Rudolf
PDF
Tendence k programní hudbě | [221]–228
Pečman, Rudolf
PDF
Chef-d'oeuvre, dílo vpravdě mistrovské | [229]–248
Pečman, Rudolf
PDF
Shrnující postscriptum k nástrojovým koncertům | [249]–262
Pečman, Rudolf
PDF
Skladatel mého srdce, aneb, Vzpomínky mladého interpreta | [263]–269
Pečman, Rudolf
PDF
Operní metamorfózy | [271]–280
Pečman, Rudolf
PDF
Nezdařený novodobý pokus o inscenaci operního díla | [281]–287
Pečman, Rudolf
PDF
Motezuma – objev našeho století | [289]–295
Pečman, Rudolf
PDF
Světské kantáty | [297]–302
Pečman, Rudolf
PDF
Hudba posvátná | [303]–308
Pečman, Rudolf
PDF
Oratoria a jejich vyvrcholení | [309]–318
Pečman, Rudolf
PDF
"Je to nudný člověk, který mohl šestsetkrát jeden a týž koncert komponovat znovu a znovu" | [319]–321
Pečman, Rudolf
PDF
Tvůrčí kontakty
Chapter number Title Custom text
Bach a Vivaldi | [325]–334
Pečman, Rudolf
PDF
J.S. Bach a styl italské triové sonáty | [335]–339
Pečman, Rudolf
PDF
Bach, Zelenka, Vivaldi | [341]–345
Pečman, Rudolf
PDF
Doteky s českými zeměmi a se Slovenskem | [347]–357
Pečman, Rudolf
PDF
Svítá na lepší časy, aneb, Nejsoučasnější česká pocta opernímu dílu velkého Benátčana | [359]–368
Pečman, Rudolf
PDF
Konkluze
Chapter number Title Custom text
Musica aeterna Vivaldiana | [371]–375
Pečman, Rudolf
PDF
Seznamy, vysvětlivky, rejstříky
Chapter number Title Custom text
Orientační přehled díla Antonia Vivaldiho | 379–383
Pečman, Rudolf
PDF
Vysvětlivky, zkratky, rčení | 384–387
Pečman, Rudolf
PDF
Seznam pramenů a literatury | 388–396
Pečman, Rudolf
PDF
Osobní rejstřík | 397–409
Pečman, Rudolf
PDF
Věcný rejstřík | 410–412
Pečman, Rudolf
PDF
Vyznění
Chapter number Title Custom text
Autorovo slovo na závěr | 413–415
Pečman, Rudolf
PDF
Chapter number Title Custom text
Vivaldi und seine Zeit : Zusammenfassung | 416
Pečman, Rudolf
PDF
Chapter number Title Custom text
Stručné anotace k vyobrazením | 419–421
Pečman, Rudolf
PDF