I1

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická
Rok: 1966
Ročník: 15
Číslo: I1
Rok vydání
1966
Poznámka
  • Společné pedagogicko-psychologické číslo
Články – Articles – Статьи
Title Document
The difference in emotional irritability between asthmatic and normal children | [7]–12
Bárta, Boleslav; Ludvíková, Helena
PDF
K některým problémům duševní hygieny u vysokoškolských studentů | [13]–24
Míček, Libor
PDF
Zur Auffassung der Theorie der ästhetischen Erziehung als einer pädagogischen Teildisziplin | [25]–35
Jůva, Vladimír
PDF
Vývoj pojetí rozumové výchovy v předškolním věku | [37]–49
Monatová, Lili
PDF
K problému metodik ve vysokoškolském vzdělání učitelů škol II. cyklu | [51]–57
Štejgerle, Ladislav
PDF
Funkce otázky a řízeného přednácviku v první fázi výuky pracovně-technickým pohybovým dovednostem | [59]–69
Mojžíšek, Lubomír
PDF
Die Bestrebungen nach Modernisierung des Sprachunterrichtes in Westeuropa und in den Vereinigten Staaten | [71]–79
Liškař, Čestmír
PDF
Diskuse – Discussion – Дискуссия
Title Document
Některé základní rysy vývoje sociálního postavení československé psychologie v průběhu 20 let po druhé světové válce | [81]–92
Bárta, Boleslav
PDF
Teoretické problémy poznávání a charakterizování osobnosti | [93]–104
Smékal, Vladimír
PDF
Recenze – Reviews – Рецензии
Title Document
[Bernard, Harold W. Mental hygiene for classroom teachers] | [105]–106
Míček, Libor
PDF
[Psychologické problémy v priemyselnej výrobe] | 106–107
Chalupa, Bohumír
PDF
[František Mareš, vynikající postava českého kulturního života v Brně: 1862-1941] | 107–108
Kopecký, Milan
PDF
[Wojnar, Irena. Estetyka i wychowanie] | 109–110
Jůva, Vladimír
PDF
Zprávy – Notes – Сообщения
Title Document
In memoriam Otokara Chlupa | [111]–112
Jůva, Vladimír
PDF
Z činnosti Moravské pobočky Československé psychologické společnosti při ČSAV v Brně | 112–113
Bárta, Boleslav
PDF
Pedagogické dny na Universitě E.M. Arndta v Greifswaldu | 113
Mojžíšek, Lubomír
PDF
Title Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | [114]–115
Hošková, Magda
PDF