Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická 1966, roč. 15, č. I1

Obrázek
Rok
1966
Rok vydání
1966
Poznámka
  • Společné pedagogicko-psychologické číslo
Články – Articles – Статьи
Page Title
[7]-12 The difference in emotional irritability between asthmatic and normal children Bárta, Boleslav; Ludvíková, Helena | pdficon
[13]-24 K některým problémům duševní hygieny u vysokoškolských studentů Míček, Libor | pdficon
[25]-35 Zur Auffassung der Theorie der ästhetischen Erziehung als einer pädagogischen Teildisziplin Jůva, Vladimír | pdficon
[37]-49 Vývoj pojetí rozumové výchovy v předškolním věku Monatová, Lili | pdficon
[51]-57 K problému metodik ve vysokoškolském vzdělání učitelů škol II. cyklu Štejgerle, Ladislav | pdficon
[59]-69 Funkce otázky a řízeného přednácviku v první fázi výuky pracovně-technickým pohybovým dovednostem Mojžíšek, Lubomír | pdficon
[71]-79 Die Bestrebungen nach Modernisierung des Sprachunterrichtes in Westeuropa und in den Vereinigten Staaten Liškař, Čestmír | pdficon
Diskuse – Discussion – Дискуссия
Page Title
[81]-92 Některé základní rysy vývoje sociálního postavení československé psychologie v průběhu 20 let po druhé světové válce Bárta, Boleslav | pdficon
[93]-104 Teoretické problémy poznávání a charakterizování osobnosti Smékal, Vladimír | pdficon
Recenze – Reviews – Рецензии
Page Title
[105]-106 [Bernard, Harold W. Mental hygiene for classroom teachers] Míček, Libor | pdficon
106-107 [Psychologické problémy v priemyselnej výrobe] Chalupa, Bohumír | pdficon
107-108 [František Mareš, vynikající postava českého kulturního života v Brně: 1862-1941] Kopecký, Milan | pdficon
109-110 [Wojnar, Irena. Estetyka i wychowanie] Jůva, Vladimír | pdficon
Zprávy – Notes – Сообщения
Page Title
[111]-112 In memoriam Otokara Chlupa Jůva, Vladimír | pdficon
112-113 Z činnosti Moravské pobočky Československé psychologické společnosti při ČSAV v Brně Bárta, Boleslav | pdficon
113 Pedagogické dny na Universitě E.M. Arndta v Greifswaldu Mojžíšek, Lubomír | pdficon
Page Title
[114]-115 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf Hošková, Magda | pdficon