Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická 1972, roč. 21, č. I7

Image
Rok
1972
Rok vydání
1972
Poznámka
  • Psychologické číslo
  • Na počest osmdesátých narozenin univ. prof. PhDr. Viléma Chmelaře Dr.Sc. ...
Ústav FF MU
Page Title
9-20 Osmdesátiny člena korespondenta ČSAV univ. prof. dr. Viléma Chmelaře, Dr.Sc. Chalupa, Bohumír | pdficon
Psychologická část
Page Title
23-34 Laterálna preferencia v ručnosti a niektoré školské výkony Kováč, Damián | pdficon
35-51 Použitie elektromyografickej metodiky pri štúdiu vnútornej reči v spojení s jednoduchými myšlienkovými aktivitami Boroš, Július | pdficon
53-113 Psychologické podmínky tvořivé práce výzkumných pracovníků Chalupa, Bohumír | pdficon
115-124 Tvorivosť a ortogonálne faktory osobnosti Komárik, Emil | pdficon
125-137 Optická a motorická regulace pohybové koordinace Sedlák, Jiří | pdficon
139-150 Obecné a specifické aspekty v osvojování senzomotorických dovedností Čáp, Jan | pdficon
151-168 Vliv věku a modality stimulu na trvání aktivní optické a akustické pozornosti Chmelař, Vilém | pdficon
169-180 K otázce potenciálních indikátorů extraverze-introverze na úrovni nervových procesů excitace a inhibice Kolaříková, Olga | pdficon
181-192 Psychologický prístup k teórii balbuties Kondáš, Ondrej | pdficon
193-209 Metody sebepoznání v životě vysokoškolského studenta Míček, Libor | pdficon
211-225 Psaní psychologických nálezů v klinické praxi Kratochvíl, Stanislav; Fišerová, Věra | pdficon
Pedagogická část
Page Title
229-239 Prostředky estetické výchovy Jůva, Vladimír | pdficon
241-259 Pedagogická diagnostika jako součást pedagogické teorie Mojžíšek, Lubomír | pdficon
261-268 Základní výchovné funkce dětské hry Monatová, Lili | pdficon
269-288 Vznik a vývoj českého středního školství v 19. století Veselá, Zdenka | pdficon
Bibliografie
Page Title
291-300 Soupis prací prof. dr. Viléma Chmelaře, DrSc. | pdficon
Page Title
301-302 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf Hošková, Magda | pdficon