I7

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická
Rok: 1972
Ročník: 21
Číslo: I7
Rok vydání
1972
Poznámka
  • Psychologické číslo
  • Na počest osmdesátých narozenin univ. prof. PhDr. Viléma Chmelaře Dr.Sc. ...
Ústav FF MU
Title Document
Osmdesátiny člena korespondenta ČSAV univ. prof. dr. Viléma Chmelaře, Dr.Sc. | 9–20
Chalupa, Bohumír
PDF
Psychologická část
Title Document
Laterálna preferencia v ručnosti a niektoré školské výkony | 23–34
Kováč, Damián
PDF
Použitie elektromyografickej metodiky pri štúdiu vnútornej reči v spojení s jednoduchými myšlienkovými aktivitami | 35–51
Boroš, Július
PDF
Psychologické podmínky tvořivé práce výzkumných pracovníků | 53–113
Chalupa, Bohumír
PDF
Tvorivosť a ortogonálne faktory osobnosti | 115–124
Komárik, Emil
PDF
Optická a motorická regulace pohybové koordinace | 125–137
Sedlák, Jiří
PDF
Obecné a specifické aspekty v osvojování senzomotorických dovedností | 139–150
Čáp, Jan
PDF
Vliv věku a modality stimulu na trvání aktivní optické a akustické pozornosti | 151–168
Chmelař, Vilém
PDF
K otázce potenciálních indikátorů extraverze-introverze na úrovni nervových procesů excitace a inhibice | 169–180
Kolaříková, Olga
PDF
Psychologický prístup k teórii balbuties | 181–192
Kondáš, Ondrej
PDF
Metody sebepoznání v životě vysokoškolského studenta | 193–209
Míček, Libor
PDF
Psaní psychologických nálezů v klinické praxi | 211–225
Kratochvíl, Stanislav; Fišerová, Věra
PDF
Pedagogická část
Title Document
Prostředky estetické výchovy | 229–239
Jůva, Vladimír
PDF
Pedagogická diagnostika jako součást pedagogické teorie | 241–259
Mojžíšek, Lubomír
PDF
Základní výchovné funkce dětské hry | 261–268
Monatová, Lili
PDF
Vznik a vývoj českého středního školství v 19. století | 269–288
Veselá, Zdenka
PDF
Bibliografie
Title Document
Soupis prací prof. dr. Viléma Chmelaře, DrSc. | 291–300
PDF
Title Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | 301–302
Hošková, Magda
PDF