1

Title: Slavica litteraria
Rok: 2023
Ročník: 26
Číslo: 1
Rok vydání
2023
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Ústav FF MU
Obor
Články – Articles
Title Document
Literární směry v slovanských literaturách a jedna případová studie : (utváření naturalismu v ruské literatuře) | 7–28
Pospíšil, Ivo
PDF
Ke vztahům české a francouzské komparatistiky v meziválečném období : (Václav Tille v kontaktu s Fernandem Baldenspergerem a Paulem van Tieghemem) | 29–39
Zelenka, Miloš
PDF
Szechina a Wieczna Kobiecość u symbolistów rosyjskich | 41–54
Gorczyca, Wojciech
PDF
Periodization of art and literature : a historical perspective | 55–63
Pavera, Libor
PDF
K vzťahu literárnej vedy a umeleckej literatúry | 65–85
Žemberová, Viera
PDF
Использование локализации при переводе литературы в жанре фэнтези на примере серии книг о «Гарри Потере» на русском, украинском и чешском языках | 87–97
Shapirko, Mariia
PDF
Materiály a diskuse – Materials and discussions
Title Document
Cлaвянcкиe литeрaтyры в Болгарии : cпocoб (нe)yпoтрeблeния | 99–108
Dimitrov, Ljudmil
PDF
Česká a polská próza sedmdesátých let 20. století z hlediska poetiky kompozice | 109–117
Všetička, František
PDF
Jubilea a nekrology – Anniversaries and obituaries
Title Document
Náš přítel na Britských ostrovech : (památce Roberta Burtona Pynsenta) | 119–124
Pospíšil, Ivo
PDF
Památce Viery Gašparíkové (15. 4. 1928 Martin – 22. 2. 2023 Bratislava) | 125–126
Pospíšilová, Jana
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
Postsekularismus v kulturních a náboženských okruzích: potenciál pro slavistiku | 127–130
Pospíšil, Ivo
PDF
Černohorský Petar Njegoš v kontextu evropské kultury | 131–134
Zelenka, Miloš
PDF
Z generačného literárnovedného výskumu | 135–138
Žemberová, Viera
PDF
Střední Evropa 20. století z pohledu francouzské diplomacie | 139–141
Nosková, Milena
PDF
O ruskojazyčné (post)digitální literatuře vědecky i populárně | 142–143
Kapičiak, Jakub
PDF
Glosy a zprávy – Glosses and reports
Title Document
Аксіологічна парадигма "успіх" у дискусіях Чернівецької літературознавчої конференції 2022 року | 144–146
Červyns'ka, Ol'ha V'jačeslavìvna; Dzyk, Roman
PDF
Odborný seminár o antisemitizme v médiách a literatúre | 147–148
Krauter, Michal
PDF
hidden section Slavica litteraria
Title Document
Slavica litteraria | [149]
PDF