Advanced search

Searching in title Archaeologia historica 2014, vol. 39, iss. 1. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 23 of 23

Article
Kloužková, Alexandra, Zemenová, Petra, Frolík, Jan, Svobodová, Ljuba. Hodnocení středověké keramiky z Lažan u Chrudimi pomocí analýz XRF, XRD, OM, DSC-TG a RS. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 75–87.

Article
Bočková, Zdeňka, Doležalová, Kateřina, Kochan, Šimon, Mazáčková, Jana, Slavíček, Karel, Těsnohlídek, Jakub. Experimentální výroba keramiky v Panské Lhotě. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 119–137.

Article
Havrda, Jan, Matějková, Kristýna. Hrnčíři ve středověké Praze : výsledky výzkumu výrobních zařízení z Malé Strany v kontextu dosavadních poznatků. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 23–51.

Article
Frolíková-Kaliszová, Drahomíra. Pohřebiště z 10. století v Praze-Střešovicích – předběžná zpráva. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 315–329.

Article
Suchý, Marek. Vápno, katedrála sv. Víta a pražští vápeníci v pozdním středověku : výpověď písemných pramenů. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 349–363.

Article
Zkratky. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 394–397.

Article
Broszko, Monika. Kafle z Jarosławia jako źródło do dziejów badań nad wykonywaniem szesnastowiecznych kafli. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 205–119.

Article
Šejvlová, Ludmila, Ottenwelter, Estelle, Frolík, Jan. Zhotovení repliky stříbrných gombíků z raně středověkého pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 273–283.

Article
Hložek, Martin, Loskotová, Irena. Zdroje keramických surovin brněnské kachlové produkce 15. století. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 139–153.

Article
Hoch, Aleš, Dejmal, Miroslav. Dřevěné provozní vybavení z hradu ve Veselí nad Moravou. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 257–271.

Article
Matějková, Kristýna. Keramický sortiment turnovských domácností : možnosti zpracování keramických souborů z městských souvrství. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 89–117.

Article
Šimončičová Koóšová, Petra. Nález sklenej perly z prikostolného cintorína sv. Vavrinca v Bratislave. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 365–377.

Article
Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 402–403.

Article
Waldmannová, Marcela. Ozdobná střešní keramika na hradech Velhartice a Švihov. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 379–393.

Article
Měřínský, Zdeněk. Raně středověká keramika na Moravě a ve Slezsku (6. století až první polovina 10. století). Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 7–21.

Article
Kloužková, Alexandra, Zemenová, Petra, Profantová, Naďa. Charakterizace chemického a mineralogického složení keramických nálezů z 6.–11. století z Roztok u Prahy. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 53–73.

Article
Měchurová, Zdeňka, Selucká, Alena, Zmrzlý, Martin. Pásové řetězy ze sbírek Moravského zemského muzea z pohledu přírodovědných metod zkoumání. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 285–297.

Article
Tymonová, Markéta. Výroba kamnářské keramiky v českých zemích a dílna v Opavě. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 155–175.

Article
Dudková, Veronika, Orna, Jiří, Netolický, Petr. Špitální areál sv. Máří Magdalény v Plzni. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 221–139.

Article
Bravermanová, Milena, Březinová, Helena. Tkanice z pohřebních šatů jedné z českých královen zhotovená technikou tkaní na destičkách. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 299–313.