Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Archaeologia historica 2014, roč. 39, č. 1. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 23 z celkového počtu 23

Článek
Šimončičová Koóšová, Petra. Nález sklenej perly z prikostolného cintorína sv. Vavrinca v Bratislave. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 365–377.

Článek
Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 402–403.

Článek
Waldmannová, Marcela. Ozdobná střešní keramika na hradech Velhartice a Švihov. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 379–393.

Článek
Měřínský, Zdeněk. Raně středověká keramika na Moravě a ve Slezsku (6. století až první polovina 10. století). Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 7–21.

Článek
Kloužková, Alexandra, Zemenová, Petra, Profantová, Naďa. Charakterizace chemického a mineralogického složení keramických nálezů z 6.–11. století z Roztok u Prahy. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 53–73.

Článek
Měchurová, Zdeňka, Selucká, Alena, Zmrzlý, Martin. Pásové řetězy ze sbírek Moravského zemského muzea z pohledu přírodovědných metod zkoumání. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 285–297.

Článek
Tymonová, Markéta. Výroba kamnářské keramiky v českých zemích a dílna v Opavě. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 155–175.

Článek
Dudková, Veronika, Orna, Jiří, Netolický, Petr. Špitální areál sv. Máří Magdalény v Plzni. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 221–139.

Článek
Bravermanová, Milena, Březinová, Helena. Tkanice z pohřebních šatů jedné z českých královen zhotovená technikou tkaní na destičkách. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 299–313.

Článek
Kloužková, Alexandra, Zemenová, Petra, Frolík, Jan, Svobodová, Ljuba. Hodnocení středověké keramiky z Lažan u Chrudimi pomocí analýz XRF, XRD, OM, DSC-TG a RS. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 75–87.

Článek
Bočková, Zdeňka, Doležalová, Kateřina, Kochan, Šimon, Mazáčková, Jana, Slavíček, Karel, Těsnohlídek, Jakub. Experimentální výroba keramiky v Panské Lhotě. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 119–137.

Článek
Havrda, Jan, Matějková, Kristýna. Hrnčíři ve středověké Praze : výsledky výzkumu výrobních zařízení z Malé Strany v kontextu dosavadních poznatků. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 23–51.

Článek
Frolíková-Kaliszová, Drahomíra. Pohřebiště z 10. století v Praze-Střešovicích – předběžná zpráva. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 315–329.

Článek
Suchý, Marek. Vápno, katedrála sv. Víta a pražští vápeníci v pozdním středověku : výpověď písemných pramenů. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 349–363.

Článek
Zkratky. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 394–397.

Článek
Broszko, Monika. Kafle z Jarosławia jako źródło do dziejów badań nad wykonywaniem szesnastowiecznych kafli. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 205–119.

Článek
Šejvlová, Ludmila, Ottenwelter, Estelle, Frolík, Jan. Zhotovení repliky stříbrných gombíků z raně středověkého pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 273–283.

Článek
Hložek, Martin, Loskotová, Irena. Zdroje keramických surovin brněnské kachlové produkce 15. století. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 139–153.

Článek
Hoch, Aleš, Dejmal, Miroslav. Dřevěné provozní vybavení z hradu ve Veselí nad Moravou. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 257–271.

Článek
Matějková, Kristýna. Keramický sortiment turnovských domácností : možnosti zpracování keramických souborů z městských souvrství. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 89–117.