Advanced search

Searching in title Archaeologia historica 2017, vol. 42, iss. 2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 25

Article
Slivka, Michal. Inskripcie v stredovekom archeologickom materiáli z územia Slovenska I.. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 819–847.

Article
Zkratky. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 891–895.

Article
Hložek, Martin, Loskotová, Irena. Kachle s otisky textilu. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 849–861.

Article
Krajíc, Rudolf, Měřínský, Zdeněk, Vařeka, Pavel. Archaeology of the 16th–20th century in the Czech Republic. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 367–399.

Article
Beljak Pažinová, Noémi. Vrcholnostredoveký hrad Peťuša. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 453–467.

Article
Sokol, Petr. Šibenice jako součást kulturní krajiny raného novověku. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 691–711.

Article
Nechvátal, Bořivoj. Dvě zaniklé středověké osady u Radomyšle (okres Strakonice) : památce Bohumíra Lifky (1900–1987). Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 773–787.

Article
Krůl, Martin. Obrana horských přechodů na Moravu a do Uher na příkladu hradeckých a jablunkovských šancí. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 561–577.

Article
Hlubek, Lukáš. Kachle s pěti kruhovými prohlubněmi z areálu města Litovle. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 863–873.

Article
Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 901–902.

Article
Musil, Jan, Netolický, Petr. Příspěvek k poznání polních opevňovacích objektů z roku 1968 na Chrudimsku. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 579–593.

Article
Těsnohlídek, Jakub, Duffek, Petr, Těsnohlídková, Kateřina, Prachařová, Marie, Skořepová, Markéta, Janoušek, Tomáš, Stančíková, Michaela. Výsledky archeologického výzkumu Palackého náměstí v Počátkách (okres Pelhřimov). Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 669–689.

Article
Kovář, Daniel, Thomová, Zuzana. Výsledky záchranného archeologického výzkumu hřbitova a kostela sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 617–649.

Article
Plaček, Miroslav. Nejprve dvorec – nakonec pozdně renesanční dependencie. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 523–537.

Article
Hanuš, Martin, Kušnirák, David, Slivka, Michal. Výsledky geofyzikálneho výskumu zaniknutého benediktínskeho kláštora v Rimavských Janovciach. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 651–667.

Article
Beljak, Ján, Maliniak, Pavol, Šimkovic, Michal. Stavebné a funkčné premeny hradu Modrý Kameň v 16. a 17. storočí. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 489–509.

Article
Zubalík, Jiří, Těsnohlídek, Jakub, Petřík, Jan, Bíško, Richard, Vojtas, Martin, Kapavík, Radim, Petr, Libor, Tajkov, Peter, Drobňák, Martin. Nedestruktivní průzkum bojiště první světové války na kótě Kobyla (okres Medzilaborce). Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 539–559.

Article
Zůbek, Antonín. Výsledky archeologických výzkumů v zahradách někdejšího kláštera Hortus regis na Starém Brně. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 595–615.

Article
Klír, Tomáš. Procesy pustnutí, válečné škody a tzv. sociální úhory : Chebsko v pozdním středověku. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 713–743.

Article
Varhaník, Jiří. Stavební proměny hradu Orlíka nad Vltavou v 16. století. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 469–487.

Article
Šimunková, Katarína, Beljak Pažinová, Noémi. Konzumácia mäsa na hradoch v novoveku : prípadová štúdia z hradu Dobrá Niva. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 511–521.

Article
Belcredi, Ludvík. Vnější opevnění hradu Skály a další objekty v jeho předpolí. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 401–451.

Article
Mazáčková, Jana. Nástin procesu zanikání sídel ve středověku na panství Brtnice v územním rozsahu k roku 1538. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 745–771.

Article
Petřík, Jan, Hlavica, Michal, Petr, Libor, Chmela, Tomáš, Schenk, Zdeněk, Lukšíková, Hana, Milo, Peter, Vrla, Radim, Odehnal, Petr, Petrůj, Zdeněk, Petrůj, Martin, Kočár, Petr. Rybník jako součást hospodářství vrchnostenského panství a indikátor podoby krajiny jižního Valašska v 15. až 17. století. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 789–817.

Article
Tymonová, Markéta. Příspěvek k datování zrcadlových kachlů. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 875–889.