Bláha, Radek

Name variants:

Bláha, Radek (preferred)
Content type
Displaying 1 - 8 of 8.

Article
Bláha, Radek; Slavíková, Kateřina. Archeologický výzkum v čp. 81 v Hradci Králové. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 373–378.

Article
Bláha, Radek; Sigl, Jiří. Hradec Králové - raně středověké centrum východních Čech. Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 45–53.

Article
Bláha, Radek. Hygiena ve středověkém a raně novověkém Hradci Králové. Archaeologia historica. 2023, vol. 48, iss. 2, pp. 319–342.

Article
Bláha, Radek; Frolík, Jan; Sigl, Jiří. Nálezy loštické keramiky ve východních Čechách : příspěvek ke kontaktům východních Čech a severní Moravy. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 525–537.

Article
Bláha, Radek; Sigl, Jiří. Opevnění a problematika vymezení hranic města, na příkladu Hradce Králové. Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 161–166.

Article
Bláha, Radek; Sigl, Jiří. Stavební činnost 18. až 20. století v Hradci Králové a její vliv na poznání vývoje města a jeho zázemí. Archaeologia historica. 2005, vol. 30, iss. [1], pp. 97–106.

Article
Bláha, Radek; Sigl, Jiří. Středověká a raně novověká polévaná keramika ve sbírkách královéhradeckého muzea : (několik poznámek k problematice). Archaeologia historica. 2010, vol. 35, iss. 1-2, pp. 233–251.

Chapter
Bláha, Radek. Veřejná prostranství (náměstí) středověkého Hradce Králové a jejich proměny : (přehled dosavadního bádání). In: Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 1. 2008, pp. 187–198.