Ruttkay, Alexander

Name variants:

Ruttkay, Alexander (preferred)
Ruttkay, Alexander T.
Content type
Displaying 1 - 14 of 14.

Article
Ruttkay, Alexander. Archeologický výskum kostola sv. Michala v Nitre, časť Dražovce a v jeho okolí - informácia o výsledkoch. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 9–20.

Article
Ruttkay, Alexander; Slivka, Michal. Církevné inštitúcie a ich úloha v sídliskovom a hospodárskom vývoji Slovenska v stredoveku. Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 333–356.

Article
Ruttkay, Alexander; Remiašová, Marta. Dechtárstvo vo včasnom stredoveku na hornom Ponitrí. Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 191–195.

Article
Sedlák, Vincent. Interferencia v materiálnej kultúre Slovenska. Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 455–459.

Article
Ruttkay, Alexander. Militáriá a súčasti jazdeckého výstroja z 15. stor. na Kostolci v Moravanoch nad Váhom, miestna časť Ducové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1989-1990, vol. 38-39, iss. E34-35, pp. 89–101.

Article
Ruttkay, Alexander. Posledné pracovné výsledky stredovekej archeológie na Slovensku a problematika vývoja osídlenia v 9. až 13. storočí. Archaeologia historica. 1978, vol. 3, iss. [1], pp. 269–281.

Article
Ruttkay, Alexander. Poznámky k etnickým a kultúrnym vzťahom na území Slovenska pred 13. storočím. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 223–234.

Article
Ruttkay, Alexander. Problematika výroby a výskytu dekoratívnych kovových predmetov na území Slovenska v stredoveku. Archaeologia historica. 1983, vol. 8, iss. [1], pp. 347–365.

Article
Ruttkay, Alexander. Sídlo pánov zo Šimonovian v stredověku : (Výsledky archeologického výskumu). Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 329–348.

Article
Čaplovič, Dušan; Hajnalová, Mária; Hanuliak, Milan; Ruttkay, Alexander. Stredoveká dedina na Slovensku ako základný fenomén feudálnej ekonomiky. Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 11–25.

Article
Čaplovič, Dušan; Hrubec, Igor; Ruttkay, Alexander; Vallašek, Adrian. Stredoveké feudálne sídla na Slovensku a ich hospodárske zázemie. Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 241–254.

Article
Ruttkay, Alexander. Zaniknutý hrad na Michalovom vrchu medzi Klížskym Hradišťom a Kolačnom, okr. Topoľčanv. Archaeologia historica. 1981, vol. 6, iss. [1], pp. 407–427.

Article
Měřínský, Zdeněk; Nechvátal, Bořivoj; Ruttkay, Alexander; Šabatová, Klára. Závěrečné usnesení XXXIII. mezinárodní konference archeologie středověku. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 5.