Ruttkay, Alexander

Name variants:

Ruttkay, Alexander (preferred)
Ruttkay, Alexander T.
Content type
Displaying 1 - 13 of 13.

Article
Ruttkay, Alexander; Slivka, Michal.
Archaeologia historica. 1985.

Article
Ruttkay, Alexander; Remiašová, Marta.
Archaeologia historica. 1985.

Article
Ruttkay, Alexander.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 19891990.

Article

Article

Article
Čaplovič, Dušan; Hajnalová, Mária; Hanuliak, Milan; Ruttkay, Alexander.
Archaeologia historica. 1985.

Article
Čaplovič, Dušan; Hrubec, Igor; Ruttkay, Alexander; Vallašek, Adrian.
Archaeologia historica. 1985.

Article
Měřínský, Zdeněk; Nechvátal, Bořivoj; Ruttkay, Alexander; Šabatová, Klára.
Archaeologia historica. 2002.