Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Slavica litteraria

ISSN: 1212-1509 (print)
ISSN: 2336-4491 (online)
Publisher: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 2008-present
Description: Slavica litteraria, ISSN 1212-1509, je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje slavistické literárněvědné příspěvky. Od roku 2008 vychází dvakrát ročně. Je pokračováním periodika Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), řady literárněvědné slavistické (X), ISSN 1211-1509, která vycházela v letech 1998-2007 a řady literarněvědné (D), ISSN 0231-7818, která vycházela v letech 1954-1997.

Volumes, Issues

2021 (Volume 24) 1 2
2020 (Volume 23) 1 2
2019 (Volume 22) 1 2
2018 (Volume 21) 1 2
2017 (Volume 20) 1 2
2016 (Volume 19) 1 2
2015 (Volume 18) 1 2
2014 (Volume 17) 1 2
2013 (Volume 16) 1-2
2012 (Volume 15) 1 2 Supplementum 1 Supplementum 2
2011 (Volume 14) 1 2
2010 (Volume 13) 1-2
2009 (Volume 12) 1 2
2008 (Volume 11) 1 2

Search


Advanced Search

Browse