Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy)

Contributor: Hejl, František (editor)
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: V Brně
Publisher: Universita J.E. Purkyně
Publication year: 1973
Extent: 304 s., [24] s. obr. příl. :
Series: Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 187
Link to MU library catalogue: 000102156
Show more...

Table of contents:

15-16 Úvodní slovo Hejl, František | pdficon
19-22 Seznam užitých zkratek | pdficon
25-36 K dějinám university v Brně Jordán, František; Mainuš, František | pdficon
Historie slovanské jazykovědy
39-43 Slovanská filologie Večerka, Radoslav | pdficon
44-47 Srovnávací slovanská jazykověda Lamprecht, Arnošt; Žaža, Stanislav | pdficon
48-49 Indoevropeistika Erhart, Adolf | pdficon
50-53 Paleoslovenistika Večerka, Radoslav | pdficon
54-57 Bohemistika Chloupek, Jan | pdficon
58-61 Rusistika Mrázek, Roman | pdficon
62 Slovakistika Pikorová-Bartáková, Jarmila | pdficon
63 Polonistika Pelikán, Jarmil | pdficon
64 Serbokroatistika Dorovský, Ivan; Krystýnek, Jiří | pdficon
65 Bulharistika Dorovský, Ivan; Krystýnek, Jiří | pdficon
66 Makedonistika Dorovský, Ivan | pdficon
67-68 Bohemistika a slovakistika Veselý, Josef | pdficon
69 Rusistika Veselý, Josef | pdficon
Historie slovanské literární vědy
73-81 Bohemistika Palas, Karel | pdficon
82-84 Slovakistika Válek, Vlastimil | pdficon
85-88 Rusistika Burian, Jaroslav; Mikulášek, Miroslav | pdficon
89 Polonistika Pelikán, Jarmil | pdficon
90 Sorabistika Krystýnek, Jiří | pdficon
91 Serbokroatistika Krystýnek, Jiří | pdficon
92 Bulharistika Krystýnek, Jiří | pdficon
93 Makedonistika Dorovský, Ivan | pdficon
94-95 Bohemistika a rusistika Veselý, Josef | pdficon
Historiografie
99-101 Archeologie Dostál, Bořivoj | pdficon
102-106 Československé dějiny Čerešňák, Bedřich | pdficon
107-114 Dějiny slovanských národů Hejl, František | pdficon
115-117 Balkanistika Dorovský, Ivan | pdficon
118-119 Hungaristika Pražák, Richard | pdficon
120-122 Národopis Jeřábek, Richard | pdficon
123-124 Archeologie, československé a slovanské dějiny Sýkora, Jaroslav | pdficon
Uměnovědy
127-130 Muzikologie Štědroň, Bohumír; Pečman, Rudolf | pdficon
131 Věda o výtvarnictví Krsek, Ivo | pdficon
132-135 Divadelní věda a filmová věda Srna, Zdeněk | pdficon
136-137 Folkloristika Beneš, Bohuslav; Frolec, Václav | pdficon
138-139 Hudební výchova a výtvarná výchova Valový, Evžen | pdficon
Letní škola slovanských studií
141-145 Letní škola slovanských studií Krystýnek, Jiří | pdficon
Medailóny
147-254 Medailóny | pdficon
266-276 Rejstřík jmen Fišer, Rudolf | pdficon
277-302 Obrazové přílohy | pdficon
Errata | pdficon
[Příloha] | pdficon

Search


Advanced Search

Browse