Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická
2009, vol. 57, iss. P13

Year: 2009
Publication year: 2009
ISSN: 1211-3522
ISBN: 978-80-210-4893-5

Table of contents:

Články – Articles
[5]-6 Editorial Svoboda, Mojmír | pdficon
[7]-17 Modelování obrazové reprezentace se zřetelem ke krizovému plánování Švancara, Josef | pdficon
[19]-26 On activities and competences that determine high level of productivity Keplinger, Alicja | pdficon
[27]-34 The stress and support of psychological well-being II Vašina, Lubomír; Bargel, Miroslav | pdficon
[35]-43 Personality development process of persons who experienced trauma in their childhood Czapiga, Alina | pdficon
[45]-59 Posttraumatický rozvoj osobnosti v kontextu pozitivní psychologie Slezáčková, Alena | pdficon
[61]-72 Životní spokojenost ve vztahu k fyzické atraktivitě Binarová, Monika; Dosedlová, Jaroslava | pdficon
[73]-84 Tvořivost studentů matematického gymnázia a studentů výtvarné školy v Torranceho neverbálním testu Vidláková, Ivana | pdficon
[85]-100 How do Polish students deal with learning difficulties? : private lessons – fashion or necessity Bartosz, Bogna | pdficon
[101]-109 Self-concept of the intellectually gifted children - sex differences Konečná, Věra | pdficon
[111]-120 Individuální rozdíly hypnability v závislosti na chronotypu Malovaná, Kateřina | pdficon
[121]-132 Diagnostická hodnota klinického dotazníku KON 2006 ve srovnání s metodami PSSI a CAQ Ježková, Veronika; Matulová, Petra | pdficon
[133]-147 Neuropsychologická diagnostika pomocí programu Neurop 2 : normativní studie Drhlíková, Lenka; Humpolíček, Pavel | pdficon

Search


Advanced Search

Browse