Theatralia 2018, vol. 21, iss. 1

Image
Issue title
Kulturní performance ve světle současné teatrologie
Cultural performances in the perspective of theatre studies
Year
2018
Publication year
2018
ISSN
1803-845X (print)
2336-4548 (online)
Note
  • Editoři čísla (Issue editors): Martina Musilová, Lukáš Kubina
hidden section Editorial
Page Title
7-8 Editorial Musilová, Martina | pdficon
Yorick
Page Title
9-32 Svět je symbolická interakce: symbolický interakcionismus jako východisko výzkumu teatrality veřejných událostí Kubina, Lukáš; Musilová, Martina | pdficon
33-52 Soudní proces jako rituál? Langhans, Martin | pdficon
53-70 Několik poznámek k teatralitě (českého) středověku Poláčková, Eliška | pdficon
71-88 Performatívnosť stredovekého rituálu Mandatum u Sv. Jiří na Pražskom hrade Žáková, Anna | pdficon
Spektrum
Page Title
89-112 Tanztheater – taneční divadlo (nevšední) všednosti: od Kurta Joosse k Pině Bausch Kašparová, Barbora | pdficon
113-132 Body suspension: performativita bolesti Kubart, Tomáš | pdficon
133-149 The Fleury Playbook: liturgical drama and its production in Saint-Benoît-sur-Loire Bulandrová, Amálie | pdficon
150-162 Osudy a ohlasy hry Šest postav hledá autora Luigiho Pirandella v českých zemích ve dvacátých letech Skříčková, Eva | pdficon
163-180 Metodologické otázky výzkumu hudebního divadla (opery)* v rámci teatrologie : prolegomena ke každému příštímu bádání Spurná, Helena | pdficon
Host
Page Title
181-185 Umění má "komunikativní rozměr mlčení" : rozhovor s Adamem Czirakem Kubart, Tomáš; Czirak, Adam | pdficon
Orientace
Page Title
187-190 A co když je to performance? Kubart, Tomáš | pdficon
191-196 Opera v současném světě Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
197-203 Beata culpa: čtvero paulinských úvah nad knižním paskvilem o opeře Drábek, Pavel | pdficon
204-206 Lier a Zeyer stůňou touž nemocí Drábek, Pavel | pdficon
207-209 Nikdo nepíše pro věčnost Hofmanová, Jiřina | pdficon
210-213 O perspektivách, mezích a slepých uličkách teatrologického zkoumání Pavlišová, Jitka | pdficon
214-218 Ubohý Aristoteles Stehlíková, Eva | pdficon
219-225 Čtení cenzury bez cenzury: velkolepě o regulaci české literatury Drábek, Pavel | pdficon
Depeše
Page Title
227-229 Letem světem doktorandských výzkumů Hofmanová, Jiřina | pdficon
230-231 O politice, komunitní angažovanosti a doktorském studiu Škrobánková, Klára | pdficon
232-234 České shakespearovské scénografie na pouti po USA Kačer, Tomáš | pdficon
235 Úvahy a názory Stehlíková, Eva | pdficon
Archiv
Page Title
237-251 Přejímání rolí: proces, nebo konformita Turner, Ralph H. | pdficon
252-266 Umění a revoluce: Vídeňský akcionismus Marschall, Brigitte | pdficon