Archaeologia historica 2008, roč. 33, č. [1]

Obrázek
Název čísla
Sborník příspěvků přednesených na XXXIX. medzinárodnej konferencii archeológie stredoveku s hlavným zameraním Sídliská v stredovekom rurálnom prostredí – Teplý Vrch, okr. Rimavská Sobota, 24.–28. septembra 2007
Rok
2008
Rok vydání
2008
ISSN
0231-5823
ISBN
978-80-7275-076-4
hidden section Předmluva
Page Title
5 Předmluva Čaplovič, Dušan | pdficon
Page Title
6 Záverečné uznesenie XXXIX. medzinárodnej konferencie archeológie stredoveku | pdficon
A. Výzkum vesnických sídel – Erforschung von Dorfsiedlungen
Page Title
9-26 Die "Villa deserta" als Problem der mährischen Mediävistik (Archäologie und Geschichte) : Thesen Měřínský, Zdeněk | pdficon
27-40 Vrcholnostredoveké sídlisko v Nitre-Šindolke Fusek, Gabriel | pdficon
41-48 Stredoveká dedina v Beluši Vlkolinská, Ivona | pdficon
49-65 Stredoveká dedina v Slovenskej Novej Vsi – Zelenči Hanuliak, Milan; Mináč, Vladimír; Pavúk, Juraj | pdficon
67-72 Zaniknuté osady ako hospodársky fenomén v okolí Banskej Štiavnice Labuda, Jozef | pdficon
73-83 Změny v lokaci středověké vsi Ostrov na Tachovsku Postránecká, Kateřina; Wasková, Marie | pdficon
85-100 Zaniklé středověké vesnice na Blovicku (Plzeňský kraj) Vařeka, Pavel; Holata, Lukáš; Přerostová, Hana; Švejnoha, Josef | pdficon
101-117 Archeologický výzkum vesnic středověkého původu na Tachovsku zaniklých po roce 1945 Vařeka, Pavel; Balý, Radek; Funk, Lukáš; Galusová, Lucie | pdficon
119-128 Nálezy tehál z nemurovaných objektov v dedinskom prostredí na Slovensku Čurný, Marián | pdficon
129-144 Jak se pracovalo na poli : srovnání zemědělského nářadí ze zaniklých středověkých vsí s etnografickými sbírkami Měchurová, Zdeňka | pdficon
B. Archeologie středověkého města – Archäologie der mittelalterlichen Stadt
Page Title
147-155 Najstaršia forma stredovekého mestského opevnenia vo Zvolene Hanuliak, Václav | pdficon
157-165 Príspevok k archeologickému výskumu na nádvorí Eszterházyho paláca na Kapitulskej ulici v Bratislave Šimončičová Koóšová, Petra | pdficon
C. Výzkum opevněných sídel – Erforschung befestigter Sitze
Page Title
169-183 Drobná středověká opevnění ve Skorošicích u Javorníku Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor | pdficon
185-198 Vykurovanie na hrade Devín Divileková, Denisa | pdficon
199-207 Kaštieľ v Ostraticiach – stredoveký hrádok Ševčíková, Zuzana | pdficon
209-220 Ke vztahu sídel nižší šlechty a jejich hospodářského zázemí Plaček, Miroslav | pdficon
221-231 Hrad Karlík Durdík, Tomáš | pdficon
233-254 O třech tak zvaných hradech v Českém ráji Peřina, Ivan | pdficon
255-264 Prostorske analize Malega gradu v Kamniku (Slovenija) Štular, Benjamin | pdficon
D. Výzkum sakrálních staveb – Erforschung von Sakralbauten
Page Title
267-280 K problematike architektúry a výzdoby stredovekého Kostola sv. Martina v Martinčeku Oriško, Štefan | pdficon
281-296 Kostol v Holiciach – neznáme ranogotické nástenné maľby Smoláková, Mária | pdficon
297-319 Výsledky archeologického výskumu Kostola sv. Petra a Pavla v Holiciach, okr. Dunajská Streda Hanuš, Martin; Grznár, Peter; Hladíková, Katarína; Budaj, Marek; Čurný, Marián | pdficon
321-330 Archeologicko-historická lokalizácia Kostola sv. Mikuláša vo Zvolene Lalíková, Mária; Miňo, Martin | pdficon
331-341 Hospodárske objekty benediktínskeho kláštora v Košiciach-Krásnej Luštíková, Lucia | pdficon
343-356 Doterajšie výsledky archeologického výskumu vidieckej sakrálnej architektúry v Šariši Uličný, Marián; Harčar, Peter | pdficon
357-376 Kroměřížská biskupská rezidence na konci středověku Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim | pdficon
377-386 Pařížov (okr. Chrudim) – nadstandardní refugium ve věži vesnického románského kostela Varhaník, Jiří | pdficon
387-397 Ke středověké podobě barokního kostela sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem Nejezchlebová, Táňa | pdficon
399-418 K demografii raně středověkých pohřebišť v Čechách na příkladu Radomyšle u Strakonic Blajerová, Miroslava; Nechvátal, Bořivoj | pdficon
E. Hmotná kultura – Sachkultur
Page Title
421-443 Pohřební roucho Ladislava Pohrobka z královské hrobky v katedrále sv. Víta Bravermanová, Milena | pdficon
445-456 Mince a sekané striebro z Moldavskej jaskyne, ich historický význam Hunka, Ján; Soják, Marián | pdficon
457-470 Niektoré aspekty včasnostredovekých kopijí a oštepov z územia Slovenska – otázky násad a odtlačkov textílií Husár, Martin | pdficon
471-490 Značené vrcholně a pozdně středověké dlouhé meče ze sbírek Městského muzea v Broumově Žákovský, Petr | pdficon
491-497 Renesančné kachlice z Banskej Bystrice Mácelová, Marta | pdficon
499-527 Soubor kachlů z hradu Lukova Kohoutek, Jiří; Pavlík, Čeněk | pdficon
529-538 Rostlinné motivy reliéfních kachlů středověkého Brna Loskotová, Irena | pdficon
539-558 Magický jednorožec a jeho ztvárnění na kachlích gotiky a renesance Pavlík, Čeněk; Vitanovský, Michal | pdficon
559-566 Nálezy středověkých prstenů z jižní Moravy Šlancarová, Věra | pdficon
Kronika – Chronik
Page Title
567-569 Za PhDr. Jiřím Kohoutkem, CSc. Měřínský, Zdeněk | pdficon
570 Odišla PhDr. Marta Remiašová Mácelová, Marta | pdficon
Recenze a zprávy o literatuře – Buchbesprechungen und Mitteilungen über Fachliteratur
Page Title
571-576 [Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska] Měřínský, Zdeněk | pdficon
577-578 [Merhautová, Anežka; Spunar, Pavel. Kodex vyšehradský. Korunovační evangelistář prvního českého krále] Nechvátal, Bořivoj | pdficon
579 [Vařeka, Josef; Frolec, Václav. Lidová architektura: encyklopedie] Skružný, Ludvík | pdficon
579-580 [Rulíšek, Hynek. Slovník křesťanské ikonografie. Postavy – atributy – symboly] Skružný, Ludvík | pdficon
580-581 [Royt, Jan. Slovník biblické ikonografie] Skružný, Ludvík | pdficon
hidden section Seznam autorů
Page Title
582 Seznam autorů | pdficon
hidden section Zkratky
Page Title
583-585 Zkratky | pdficon
Page Title
591 Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | pdficon