Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1980, roč. 29, č. D27

Image
Rok
1980
Rok vydání
1980
Stati
Page Title
[7]-13 K studiu a evoluci literárních žánrů Mikulášek, Miroslav | pdficon
[15]-24 K problematice dialektiky divadelních žánrů Bundálek, Karel | pdficon
[25]-32 Žánr: produkce, recepce, proces poznání Osolsobě, Ivo | pdficon
[33]-39 K vývoji folklórních žánrů Sirovátka, Oldřich | pdficon
[41]-49 Žánrový vývoj ugrofinské poezie v nejstarším předfeudálním období ze srovnávacího hlediska genologickotypologického Pražák, Richard | pdficon
[51]-60 "Kronika" a "historie" jako literární žánry epochy renesance Kopecký, Milan | pdficon
[61]-70 Žánrové proměny Prešernovy poezie Kudělka, Viktor | pdficon
[71]-77 O spřízněnosti balady a tragédie : na příkladě lidové balady Sirotek a balady K.J. Erbena Vodník Závodský, Artur | pdficon
[79]-82 Ibsenův Peer Gynt a obdobné žánrové útvary v českém a německém pohádkovém dramatu 19. století Munzar, Jiří | pdficon
[83]-93 Ruská secesní poéma Kšicová, Danuše | pdficon
[95]-104 Dvě teoretické koncepce románu v sovětské porevoluční uměnovědě Svatoň, Vladimír | pdficon
[105]-113 Žánrové tendence v satirické tvorbě Pešta, Pavel | pdficon
[115]-125 K některým klíčovým otázkám určení národní příslušnosti tvůrců v období tzv. národního obrození Dorovský, Ivan | pdficon
[127]-139 Působení Josefa Šmahy v sofijském Národním divadle Pelikán, Jarmil | pdficon
Materiály
Page Title
[141]-154 Eine mittelniederdeutsche Katharinenlegende in Prosa und ihre Beziehung zur alttschechischen Version : dem Andenken an Prof. Dr. Antonín Škarka (1906-1972) Zatočil, Leopold | pdficon
[155]-167 Dopisy Jiřího Karáska ze Lvovic Otokaru Březinovi Kuchař, Lumír | pdficon
Recenze a referáty
Page Title
[169]-171 [Trzynadlowski, Jan. Rozważania nad semiologią powieści] Suchomel, Milan | pdficon
171-172 [Trzynadlowski, Jan. Małe formy literackie] Válek, Vlastimil | pdficon
172-173 [Kopecký, Milan. Úvod do studia staročeských rukopisů a tisků] Palas, Karel | pdficon
173-174 [Klátik, Zlatko. Svetová literatúra pre mládež : (profily a prehľady)] Kopecký, Milan | pdficon
174-175 Европейская поэзия XVII века Kopecký, Milan | pdficon
175-176 Формирование национальных культур в странах центральной и юго-восточной Европы Dorovský, Ivan | pdficon
176-180 Z polské literárněvědné slavistiky Pelikán, Jarmil | pdficon
180-181 [Nanevski, Duško. Македонска поетска школа] Dorovský, Ivan | pdficon
181-182 [Spasov, Aleksandar. Истражуваня и коментари : (студии, огледи, критики за македонската литература во XIX и XX век)] Dorovský, Ivan | pdficon
182-184 [Závodský, Artur. V blízkosti básníka : jedenáct studií o Petru Bezručovi] Novák, Otakar | pdficon
184-187 [Pešek, Ladislav. Tvář bez masky : (skutečnost a sen)] Závodský, Artur | pdficon
Zprávy
Page Title
[189]-190 Účast brněnské literární vědy a folkloristiky na VIII. mezinárodním sjezdu slavistů v Záhřebu (3.-9. 9. 1978) Kšicová, Danuše | pdficon
190-191 Pracovní zasedání k výročí Josefa Dobrovského Závodský, Artur | pdficon
191-192 Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV Válek, Vlastimil | pdficon
192 Nedožité devadesátiny Franka Wollmana od | pdficon
192-193 Zemřel nejstarší člen Devětsilu Závodský, Artur | pdficon