Tvrze na Rakovnicku

Title: Tvrze na Rakovnicku
Variant title:
  • Fortified manors in the Rakovník region
  • Festen im Großraum Rakovník
Source document: Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 507-533
Extent
507-533
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek shrnuje výsledky výzkumu středověkých tvrzí na Rakovnicku, který se opírá o starší bádání i nové nedestruktivní výzkumy několika lokalit. Jsou v něm prezentovány rozbory formálních a prostorových vlastností tvrzí, jejich vazba na sídelní síť, hospodářské zázemí a majetkovou strukturu.
This contribution sums up the results of research into medieval manors in the Rakovník region based on earlier research and recent non-destructive survey into several locations. The article presents analyses of the form and spatial properties of the manors, their connection with a settlement network, economic hinterland and property structure.
Note
Příspěvek vznikl za podpory projektu Aplikace nových technologií v archeologii SGS-2014-017.
Der vorliegende Beitrag entstand mit Unterstützung des Projektes Anwendung neuer Technologien in der Archäologie (SGS-2014-017).