Opera Slavica 2012, vol. 22, iss. 2

Image
Year
2012
Publication year
2012
ISSN
1211-7676
Články
Page Title
1-10 Уверения, обещания, обязательства : от слова к тексту Malysa, Oxana | pdficon
11-21 Префиксација као процес интеграције глаголских позајмљеница у чешком и српском језику Mitrićević-Štěpánek, Katarina | pdficon
22-38 Семантична близост, опозиция и полисемия при зоонимните фразеологични единици в английския и българския език Cholandi, Rajna | pdficon
Zprávy – kronika
Page Title
39-41 Inovace výuky ukrajinštiny na FF MU : nový předmět Ukrajinská terminologie Gazdošová, Oxana | pdficon
41-43 Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky IV Brandner, Aleš | pdficon
Recenze
Page Title
44-45 [Stadnik-Holzer, Elena. Baltische und slavische Prosodie. International Work-shop on Balto-Slavic Accentology IV (Scheibbs, 2.–4. Juli 2008). Scheibbser Inter-nationale Sprachhistorische Tage I] Boček, Vít | pdficon
46-48 Dvě slavistické novinky z UJEP Ústí nad Labem Trösterová, Zdeňka | pdficon
48-50 [Korostenski, Jiří: Jazykové reflexe některých aspektů konceptu "kontejneru-nádoby" v ruštině (s přihlédnutím k češtině)] Trösterová, Zdeňka | pdficon
50-52 Sborník o současné bulharské a slovenské lexikografii Krejčí, Pavel | pdficon
52-53 [Sipko, Jozef. Teoretické a sociálno-komunikačné východiská lingvokulturológie] Molnárová, Lucia | pdficon
54-56 [Kredátusová, Jarmila. Odborný preklad v praxi. Učebnica s cvičeniami pre ukrajinistov] Myronova, Halyna | pdficon
56-58 [Gwóźdź-Szewczenko, Ilona. Nie taki polski straszny jak go malują...] Páralová Tardy, Markéta | pdficon
58-59 Potrebná učebná pomôcka Timárová, Daniela | pdficon
59-61 Nová česká učebnice ruštiny podruhé Gazda, Jiří | pdficon