Hrabák, Josef

Name variants:

Hrabák, Josef (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 72.

Article
Hrabák, Josef. Betrachtungen zur Bedeutung des lateinischen und deutschen Schrifttums für die literarische Kultur des tschechischen Mittelalters. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, vol. 10, iss. E6, pp. 217–222.

Chapter
Hrabák, Josef. Bibliografická poznámka. In: Hrabák, Josef. Z problémů českého verše. 1964, pp. 126.

Chapter
Hrabák, Josef. Bibliografická poznámka. In: Hrabák, Josef. K metodologii studia starší české literatury. 1961, pp. 111.

Chapter
Hrabák, Josef. Co jest to gatunek literacki. In: Hrabák, Josef. Polyglotta. 1971, pp. 75–84.

Article
Hrabák, Josef. Die Bedeutung des lateinischen Humanismus für die tschechische Literatur und seine Beziehung zur tschechischen Wirklichkeit. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, vol. 10, iss. E6, pp. 187–196.

Chapter
Hrabák, Josef. Die Hauptfragen der Verstheorie. In: Hrabák, Josef. Polyglotta. 1971, pp. 11–15.

Chapter
Hrabák, Josef. Dnešní stav bádání o českém literárním baroku a jeho aktuální úkoly. In: O barokní kultuře : sborník statí. 1968, pp. 25–40.

Chapter
Hrabák, Josef. Druhá brněnská konference o teorii verše. In: Teorie verše. II, Sborník druhé brněnské versologické konference, 18.-20. října 1966. 1968, pp. 7–8.

Article
Hrabák, Josef. Dvě nové práce o slovanském verši. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1960, vol. 9, iss. D7, pp. 232–236.

Article
Hrabák, Josef. Hosté na katedře bohemistiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, vol. 10, iss. D8, pp. 201.

Article
Hrabák, Josef. Kapitolky o verši Josefa Jungmanna. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, vol. 7, iss. D5, pp. 48–82.

Chapter
Hrabák, Josef. Komentář. In: Hrabák, Josef. Polyglotta. 1971, pp. 145–151.

Chapter
Hrabák, Josef. Konference o aktuálních otázkách teorie verše 13.-16. května 1964 v Brně. In: Teorie verše. I, Sborník brněnské versologické konference, 13.-16. května 1964. 1966, pp. 5–6.

Chapter
Hrabák, Josef. Les traditions antiques dans la littérature tchèque baroque. In: Hrabák, Josef. Polyglotta. 1971, pp. 114–118.

Chapter
Hrabák, Josef. Literární historie a dějiny verše. In: Hrabák, Josef. Z problémů českého verše. 1964, pp. 7–21.

Chapter
Hrabák, Josef. Mezery v dosavadním poznání starší české literatury. In: Hrabák, Josef. K metodologii studia starší české literatury. 1961, pp. 65–83.

Article
Hrabák, Josef. Mezinárodni konference o problémech poetiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1960, vol. 9, iss. D7, pp. 287–288.

Chapter
Hrabák, Josef. Některé otázky strofiky. In: Hrabák, Josef. Z problémů českého verše. 1964, pp. 86–119.

Chapter
Hrabák, Josef. Některé zvláštnosti literárního procesu v starší době. In: Hrabák, Josef. K metodologii studia starší české literatury. 1961, pp. 50–64.

Chapter
Hrabák, Josef. Některé zvláštnosti při práci s textem. In: Hrabák, Josef. K metodologii studia starší české literatury. 1961, pp. 36–49.

Article
Hrabák, Josef. Nová kniha o ruském verši. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 156–157.

Chapter
Hrabák, Josef. O kulturním dědictví. In: Padesát vítězných let : sborník prací z vědecké konference filosofické fakulty University J. E. Purkyně k 50. výročí vzniku Komunistické strany Československa. 1973, pp. 43–49.

Chapter
Hrabák, Josef. O marxistické dějiny starší české literatury. In: Hrabák, Josef. K metodologii studia starší české literatury. 1961, pp. 84–97.

Article
Hrabák, Josef. O vzájemném vztahu literární kritiky a literární historie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 5–13.