X7

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky
Rok: 2004
Ročník: 53
Číslo: X7
Rok vydání
2004
ISSN
1212-1509
ISBN
80-210-3357-6
Ústav FF MU
Obor
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Title Document
Ruské literárněvědné a literárněkritické texty a jejich proměny na sklonku 20. století | [5]–19
Pospíšil, Ivo
PDF
Znak jako zrcadlo duše : (L.N. Tolstoj, A.P. Čechov, Ladislav Klíma a moderna) | [21]–27
Kšicová, Danuše
PDF
Tolstého Kreutzerova sonáta a vnitřní realita literární postavy | [29]–35
Dohnal, Josef
PDF
Verše z hlubin křesťanského étosu : (o poezii J. Suchého a S. Krawczyka) | [37]–45
Štěpán, Ludvík
PDF
Estetická kategória komického v poviedkovej tvorbe N. A. Lochvickej-Teffi | [47]–53
Kováčová, Marta
PDF
Intencionalita a model postavy : (z Hucalovej obrany človečenstva) | [55]–62
Žemberová, Viera
PDF
Альтернатива "деревня - город" в нравственно-художественной концепции В. Шукшина | [63]–67
Binová, Galina Pavlovna
PDF
Pontský Pilát a Majster a Margaréta | [69]–81
Muránska, Natália
PDF
Materiály a diskuse – Materials and discussion – Materiale und Diskussion – Материалы и дискуссии
Title Document
Ruští a ukrajinští emigranti-slavisté na českých vysokých školách po únoru 1948 | [83]–90
Devátá, Markéta
PDF
Rok polského spisovatele a světoobčana Witolda Gombrowicze | [91]–100
Štěpán, Ludvík
PDF
Schéma funkce motivu zločinu v syžetu a jeho aplikace | [101]–105
Blažková, Soňa
PDF
Balmontova duše českých zemí | [107]–114
Franěk, Jiří
PDF
Jubilea – Anniversaries – Jubiläen – Юбилеи
Title Document
K 100. výročí narození Karla Krejčího | [115]–117
Pospíšil, Ivo
PDF
István Fried sedmdesátiletý | [119]–122
Pražák, Richard
PDF
Radostná setkávání : (tak trochu opožděně k sedmdesátce Květuše Lepilové) | [123]–124
Kšicová, Danuše
PDF
Jubilant plný energie | [125]–130
Pospíšil, Ivo
PDF
Recenze – Reviews – Besprechungen – Рецензии
Title Document
Literárněvědná slavistika ve znamení lublaňského kongresu | [131]–133
Pospíšil, Ivo
PDF
Italský sborník o lublaňském kongresu | 133–135
Wunschová, Diana
PDF
Solidní literárněvědná komparatistika z Grodna | 135–136
Pospíšil, Ivo
PDF
Zásadní publikace o dějinách české literární polonistiky | 136–138
Štěpán, Ludvík
PDF
Živá bible | 138–139
Pospíšil, Ivo
PDF
Procházky s ruskými spisovateli | 139–140
Sováková, Jana
PDF
Kvalitní publikace a její metodologické, literárněhistorické a literárněteoretické problémy: kritický pohled | 140–142
Pospíšil, Ivo
PDF
Nový slovník ruských spisovatelů | 142–143
Šaur, Josef
PDF
Bitevní pole postmoderny | 143–144
Pospíšil, Ivo
PDF
Shrnující i bližší pohledy na literaturu | 144–145
Štěpán, Ludvík
PDF
Nad některými literárněvědnými příspěvky ze sborníku BraSlav 1 | 146–147
Pospíšil, Ivo
PDF
Первая монография о В. Высоцком у нас | 147–148
Binová, Galina Pavlovna
PDF
Východní Slovensko jako tranzitivní kulturní prostor | 148–149
Pospíšil, Ivo
PDF
Pohledy na českou meziválečnou literaturu | 150
Štěpán, Ludvík
PDF
Fascinující edice z Bratislavy | 151–152
Pospíšil, Ivo
PDF
O slovanském romantismu | 152–153
Šaur, Josef
PDF
Rusko-polsko-ukrajinská folkloristická komparatistika | 153–154
Pospíšil, Ivo
PDF
Slavistika na křižovatce | 154–155
Šaur, Josef
PDF
Metoda Jurije Družnikova | 156–157
Pospíšil, Ivo
PDF
Projekce slovensko-polských vztahů | 157–158
Štěpán, Ludvík
PDF
Významná kniha ukrajinského slavisty | 159–160
Pospíšil, Ivo
PDF
O překladu v literární komunikaci | 160–161
Štěpán, Ludvík
PDF
Inovačné postupy vo výskume slovanského romantizmu | 161–163
Jurčo, Ján
PDF
Žeň z hájemství nejstarší Diovy dcery | 163–164
Štěpán, Ludvík
PDF
O Bulgakovovi nápaditě | 164–165
Pospíšil, Ivo
PDF
Slavistický kaleidoskop Ludvíka Štěpána | 165–166
Dohnal, Josef
PDF
Informace a zprávy – Information – Nachrichten – Сообщения
Title Document
13. kongres slavistů v Lublani: na křižovatce | [167]–169
Pospíšil, Ivo
PDF
Knihy k osmdesátinám slavistiky | 169–171
Kšicová, Danuše
PDF
80 let české polonistiky | 171
Štěpán, Ludvík
PDF
Básnický a prozaický experimentátor | 172
Pospíšil, Ivo
PDF
Umberto Eco v polské literární kultuře | 172–173
Štěpán, Ludvík
PDF
Rusko-slovanský kalendář | 173
Pospíšil, Ivo
PDF
Putování k pramenům | 173–174
Štěpán, Ludvík
PDF
Dvě inspirativní publikace z Nitry | 174
Pospíšil, Ivo
PDF
Za Igorem Inovem | 174–175
Kšicová, Danuše
PDF
Problémy literárního prostoru, času a rytmu | 175–176
Pospíšil, Ivo
PDF
Připomínka Josefa Suchého | 176–177
Štěpán, Ludvík
PDF
O Hrabalovi ze Švédska | 177
Pospíšil, Ivo
PDF
Sborníky s mezinárodním záběrem | 177–178
Štěpán, Ludvík
PDF
V Ostravě o tvorbě Wisławy Szymborské | 178–179
Madecki, Roman
PDF
Mezinárodní setkání v roce 2003 | 179–180
Štěpán, Ludvík
PDF