Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky 2004, roč. 53, č. X7

Obrázek
Rok
2004
Rok vydání
2004
ISSN
1212-1509
ISBN
80-210-3357-6
Ústav FF MU
Obor
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Page Title
[5]-19 Ruské literárněvědné a literárněkritické texty a jejich proměny na sklonku 20. století Pospíšil, Ivo | pdficon
[21]-27 Znak jako zrcadlo duše : (L.N. Tolstoj, A.P. Čechov, Ladislav Klíma a moderna) Kšicová, Danuše | pdficon
[29]-35 Tolstého Kreutzerova sonáta a vnitřní realita literární postavy Dohnal, Josef | pdficon
[37]-45 Verše z hlubin křesťanského étosu : (o poezii J. Suchého a S. Krawczyka) Štěpán, Ludvík | pdficon
[47]-53 Estetická kategória komického v poviedkovej tvorbe N. A. Lochvickej-Teffi Kováčová, Marta | pdficon
[55]-62 Intencionalita a model postavy : (z Hucalovej obrany človečenstva) Žemberová, Viera | pdficon
[63]-67 Альтернатива "деревня - город" в нравственно-художественной концепции В. Шукшина Binová, Galina Pavlovna | pdficon
[69]-81 Pontský Pilát a Majster a Margaréta Muránska, Natália | pdficon
Materiály a diskuse – Materials and discussion – Materiale und Diskussion – Материалы и дискуссии
Page Title
[83]-90 Ruští a ukrajinští emigranti-slavisté na českých vysokých školách po únoru 1948 Devátá, Markéta | pdficon
[91]-100 Rok polského spisovatele a světoobčana Witolda Gombrowicze Štěpán, Ludvík | pdficon
[101]-105 Schéma funkce motivu zločinu v syžetu a jeho aplikace Blažková, Soňa | pdficon
[107]-114 Balmontova duše českých zemí Franěk, Jiří | pdficon
Jubilea – Anniversaries – Jubiläen – Юбилеи
Page Title
[115]-117 K 100. výročí narození Karla Krejčího Pospíšil, Ivo | pdficon
[119]-122 István Fried sedmdesátiletý Pražák, Richard | pdficon
[123]-124 Radostná setkávání : (tak trochu opožděně k sedmdesátce Květuše Lepilové) Kšicová, Danuše | pdficon
[125]-130 Jubilant plný energie Pospíšil, Ivo | pdficon
Recenze – Reviews – Besprechungen – Рецензии
Page Title
[131]-133 Literárněvědná slavistika ve znamení lublaňského kongresu Pospíšil, Ivo | pdficon
133-135 Italský sborník o lublaňském kongresu Wunschová, Diana | pdficon
135-136 Solidní literárněvědná komparatistika z Grodna Pospíšil, Ivo | pdficon
136-138 Zásadní publikace o dějinách české literární polonistiky Štěpán, Ludvík | pdficon
138-139 Živá bible Pospíšil, Ivo | pdficon
139-140 Procházky s ruskými spisovateli Sováková, Jana | pdficon
140-142 Kvalitní publikace a její metodologické, literárněhistorické a literárněteoretické problémy: kritický pohled Pospíšil, Ivo | pdficon
142-143 Nový slovník ruských spisovatelů Šaur, Josef | pdficon
143-144 Bitevní pole postmoderny Pospíšil, Ivo | pdficon
144-145 Shrnující i bližší pohledy na literaturu Štěpán, Ludvík | pdficon
146-147 Nad některými literárněvědnými příspěvky ze sborníku BraSlav 1 Pospíšil, Ivo | pdficon
147-148 Первая монография о В. Высоцком у нас Binová, Galina Pavlovna | pdficon
148-149 Východní Slovensko jako tranzitivní kulturní prostor Pospíšil, Ivo | pdficon
150 Pohledy na českou meziválečnou literaturu Štěpán, Ludvík | pdficon
151-152 Fascinující edice z Bratislavy Pospíšil, Ivo | pdficon
152-153 O slovanském romantismu Šaur, Josef | pdficon
153-154 Rusko-polsko-ukrajinská folkloristická komparatistika Pospíšil, Ivo | pdficon
154-155 Slavistika na křižovatce Šaur, Josef | pdficon
156-157 Metoda Jurije Družnikova Pospíšil, Ivo | pdficon
157-158 Projekce slovensko-polských vztahů Štěpán, Ludvík | pdficon
159-160 Významná kniha ukrajinského slavisty Pospíšil, Ivo | pdficon
160-161 O překladu v literární komunikaci Štěpán, Ludvík | pdficon
161-163 Inovačné postupy vo výskume slovanského romantizmu Jurčo, Ján | pdficon
163-164 Žeň z hájemství nejstarší Diovy dcery Štěpán, Ludvík | pdficon
164-165 O Bulgakovovi nápaditě Pospíšil, Ivo | pdficon
165-166 Slavistický kaleidoskop Ludvíka Štěpána Dohnal, Josef | pdficon
Informace a zprávy – Information – Nachrichten – Сообщения
Page Title
[167]-169 13. kongres slavistů v Lublani: na křižovatce Pospíšil, Ivo | pdficon
169-171 Knihy k osmdesátinám slavistiky Kšicová, Danuše | pdficon
171 80 let české polonistiky Štěpán, Ludvík | pdficon
172 Básnický a prozaický experimentátor Pospíšil, Ivo | pdficon
172-173 Umberto Eco v polské literární kultuře Štěpán, Ludvík | pdficon
173 Rusko-slovanský kalendář Pospíšil, Ivo | pdficon
173-174 Putování k pramenům Štěpán, Ludvík | pdficon
174 Dvě inspirativní publikace z Nitry Pospíšil, Ivo | pdficon
174-175 Za Igorem Inovem Kšicová, Danuše | pdficon
175-176 Problémy literárního prostoru, času a rytmu Pospíšil, Ivo | pdficon
176-177 Připomínka Josefa Suchého Štěpán, Ludvík | pdficon
177 O Hrabalovi ze Švédska Pospíšil, Ivo | pdficon
177-178 Sborníky s mezinárodním záběrem Štěpán, Ludvík | pdficon
178-179 V Ostravě o tvorbě Wisławy Szymborské Madecki, Roman | pdficon
179-180 Mezinárodní setkání v roce 2003 Štěpán, Ludvík | pdficon