Opera Slavica 2008, vol. 18, iss. 1

Image
Year
2008
Publication year
2008
ISSN
1211-7676
Články
Page Title
1-11 Модель литературного комментария О. Мандельштама : ("разговор о Данте") Zacharijeva, Irina | pdficon
12-18 Die Kämpfer unter der weissen Fahne : (Bertha von Suttner und die slowakischen Tolstoisten in Oberungarn) Bátorová, Mária | pdficon
19-24 Zo stratégie Antona Pavloviča Čechova, alebo, Marginália ku kompozícii prozaického textu Žemberová, Viera | pdficon
25-31 K historii jednoho typu Dohnal, Josef | pdficon
Rozhledy – materiály
Page Title
32-33 Poslední z Komasků Všetička, František | pdficon
Kronika
Page Title
34 Kytička pro Fiorellu Kšicová, Danuše | pdficon
34-35 Za profesorem Jiřím Fraňkem Kšicová, Danuše | pdficon
Recenze
Page Title
36-38 Keď čas má čas : návraty Franka Wollmana Žemberová, Viera | pdficon
38-40 [Nikadem-Malinowska, E. Poezja i myśl: twórczość Josifa Brodskiego jako fakt europejskiego dziedzictwa kulturowego] Korzeniewska-Berczyńska, Joanna | pdficon
40-42 Záslužná publikace o východoslovanské emigraci a východním Slovensku: patos, nostalgie, idealizace, nebo poutavý příběh, kritika, podnětná skepse a analýza brizantních a delikátních témat? Pospíšil, Ivo | pdficon
42-44 Slovinská monografie o žánrové rekonstrukci a mezidisciplinární interakci literární vědy Zelenka, Miloš | pdficon
44-45 Slovo, text, média, výchova Pospíšil, Ivo | pdficon
45-46 Vítaná (stredo)európskosť a kontextualita brnenského zborníka Šuša, Ivan | pdficon
47-48 Objevný pohled na jednu kapitolu česko-slovenských vztahů Pokorný, Milan | pdficon
49-50 Poetiky Andreje Bělého Urbanovská, Lucie | pdficon
50-51 O jekatěrinburgské literárněvědné škole Zahrádka, Miroslav | pdficon
51-52 Vynikající encyklopedie Slovenska Pospíšil, Ivo | pdficon
52-53 Slovenské studie o ruské moderně a avantgardě Matyušová, Zdeňka | pdficon
53-55 Makedonská literatura ve vztahu k jiným literaturám Dorovský, Ivan | pdficon
55-56 [Sub rosa: in honorem Lenae Szilard] Malenová, Eva | pdficon
57-59 Studia Balcanica Bohemo-Slovaca Malperová, Vladimíra | pdficon
60-61 Překlad a tlumočení posedmé Šaur, Josef | pdficon