Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

ProInflow: časopis pro informační vědy

ISSN: 1804-2406
Publisher: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 2009-present
Description: ProInflow je odborný recenzovaný elektronický časopis, který se zaměřuje na oblast informačních věd. ProInflow se zaměřuje na publikování odborných textů z oblasti informační vědy a vychází z jejího interdisciplinárního pojetí. Témata pokrývají různé oblasti informační vědy i s přesahy z oborů jako jsou knihovnictví, informační systémy, informační technologie, kognitivní vědy, psychologie, kybernetika, etika, filozofie a další. ProInflow slouží jako nástroj vědecké komunikace nejen pro odborníky z České a Slovenské republiky, usiluje také o širší mezinárodní spolupráci.
Description: ProInflow is a peer-reviewed electronic journal concentrating on the field of information science. The main focus is on publishing of scientific papers on information science conceived as an interdisciplinary field. The topics cover various areas of information science, intersecting with fields such as library science, information systems, information technology, cognitive science, psychology, cybernetics, ethics, philosophy and other areas. ProInflow serves as a means of scholarly communication not only for specialists from the Czech and the Slovak Republic, but it also aims to promote wider international collaboration.

Volumes, Issues

2020 (Volume 12) 1 2
2019 (Volume 11) 1 2
2018 (Volume 10) 1 2
2017 (Volume 9) 1 2
2016 (Volume 8) 1 2
2015 (Volume 7) 1 2
2014 (Volume 6) 1 2
2013 (Volume 5) 1 2 Speciální číslo
2012 (Volume 4) 1 2
2011 (Volume 3) 1 2 ProInflow speciál
2010 (Volume 2) 1 2
2009 (Volume 1) 1

Search


Advanced Search

Browse