Slavica litteraria 2012, roč. 15, č. 2

Obrázek
Rok
2012
Rok vydání
2012
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Ústav FF MU
Obor
Page Title
Instrukce pro přispěvatele | pdficon
Josef Dobrovský
Page Title
[5]-11 Pokračovatelé Dobrovského : etnolingvistické a geokulturní souvislosti ve srovnávací slovanské filologii Wollman, Slavomír | pdficon
[13]-25 Postava "patriarchy slavistiky" u Edwarda L. Keenana : (Josef Dobrovský and the origins of the Igor' Tale, 2003) Pospíšil, Ivo | pdficon
[27]-39 Josef Dobrovský jako inspirující osobnost pro (české) svobodné zednáře v 1. polovině 20. století Česal, Aleš | pdficon
[41]-53 Z korespondence Josefa Dobrovského v letech 1778–1827 Sobotková, Marie; Fiala, Jiří | pdficon
[55]-59 Přínos Miloslava Krbce české slavistice Vychodilová, Zdeňka | pdficon
[61]-65 Internetová databáze literatury o Josefu Dobrovském Slováčková, Kateřina; Fiala, Jiří | pdficon
[67]-72 Dobrovský, Měšice a Matice česká Ryšavá, Eva | pdficon
[73]-80 Vliv Dobrovského a Lomonosova na rozdílnou stratifikaci současného českého a ruského jazyka Adámková, Stanislava | pdficon
[81]-94 Dobrovského Českých přísloví sbírka z pohledu současné regionální frazeologie Holub, Zbyněk | pdficon
[95]-100 Йозеф Добровский и современная фразеология Stěpanova, Ludmila | pdficon
Literární věda
Page Title
[103]-111 Úskalí slavistiky: příslušnost etnická, jazyková, teritoriální nebo ještě jiná? Voisine-Jechová, Hana | pdficon
[113]-123 Germanoslavistika mezi tradiční komparatistikou a interkulturní literární vědou Kučera, Petr | pdficon
[125]-131 Mladí slavisté "síťového věku" (křižovatky globalizace a tradice?) Lepilová, Květuše | pdficon
[133]-139 Rusko-české uměnovědné paralely : (poznámky k historii, kultuře a literatuře vybraných slovanských národů) Kropáčková, Markéta | pdficon
[141]-148 Mimeze jako jeden z faktorů recepce literárního díla Pató, Marta | pdficon
[149]-155 Pojęcia czeskiego odrodzenia narodowego i polskiego oświecenia stanisławowskiego jako makrostruktury poznawcze Hanczakowski, Michał | pdficon
[157]-167 Jan Mukařovský, Frank Wollman a literární věda na přelomu 40. a 50. let 20. století : úskalí cesty mezi strukturalismem a stalinismem Zelenka, Miloš | pdficon
[169]-175 Духовные "медитации" над жизнью и человеком Matyušová, Zdeňka | pdficon
[177]-181 Mediterán jako estetický komplex : Pobřeží Syrt Juliena Gracqa ve světle koncepcí Dionýze Ďurišina Bednaříková, Hana | pdficon
[183]-191 Raná poezie slovinského básníka Tomaže Šalamuna ve světle evropské neoavantgardy Jensterle-Doležalová, Alenka | pdficon
Folkloristika
Page Title
[195]-207 Frank Wollman v kontexte česko-slovenskej folkloristiky Zelenková, Anna | pdficon
[209]-214 Žánrové proměny ruské autorské pohádky ve druhé polovině 20. století (v českém kontextu) Malenová, Eva | pdficon
[215]-222 Racionalismus Karla Ferdinanda Schertze a Magia posthuma Maiello, Giuseppe | pdficon
Jazykověda
Page Title
[225]-234 Odraz historickosrovnávací metody v díle A.Ch. Vostokova Brandner, Aleš | pdficon
[235]-242 Genderový aspekt ve frazeologii : sňatek a rovnoprávnost muže a ženy v partnerství Kedron, Katerina | pdficon
[243]-250 Украинский суржик - социолект, просторечие, пиджин? К вопросу о языковой ситуации на Украине Nazarenko, Lilija | pdficon
[251]-260 Rozrywki umysłowe a lingwistyka kognitywna Trzaskowski, Zbigniew | pdficon