Labuda, Jozef

Name variants:

Labuda, Jozef (preferred)
Content type
Displaying 1 - 22 of 22.

Article
Labuda, Jozef. Archeológia a výrobné objekty v banských regiónoch Slovenska. Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 197–202.

Article
Labuda, Jozef. Banská Štiavnica ako príklad osídlovania banských regiónov. Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 261–266.

Article
Labuda, Jozef. Človek a montánna krajina neskorého stredoveku a novoveku : príklad Banskej Štiavnice. Archaeologia historica. 2022, vol. 47, iss. 2, pp. 719–730.

Article
Labuda, Jozef. Hrady Štiavnických vrchov - ich funkcia a vzájomné interakcie. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 269–278.

Article
Labuda, Jozef. Kolkovaná grafitová keramika z Banskej Štiavnice ako doklad obchodných vzťahov. Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 405–409.

Article
Labuda, Jozef. Materiálna kultúra banského mesta v stredoveku – príklad Banskej Štiavnice. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 43–48.

Article
Labuda, Jozef. Mestský hrad v Banskej Štiavnici a jeho vzťah k mestu. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 191–198.

Article
Labuda, Jozef; Miňo, Martin. Nález radničnej kaplnky sv. Anny v Banskej Štiavnici. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 763–774.

Article
Labuda, Jozef. Nové poznatky archeologického výskumu banskoštiavnického regiónu. Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 31–34.

Article
Labuda, Jozef. Nové poznatky z výskumu Starého mesta v Banskej Štiavnici : (25 rokov výskumu). Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 147–151.

Article
Labuda, Jozef. O niektórych importoch 12.-16. storočia v Banskej Štiavnici. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 621–628.

Article
Labuda, Jozef. Pozoruhodné nálezy z hradu na Sitne pri Banskej Štiavnici. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 217–230.

Article
Labuda, Jozef. Pozoruhodné nálezy zo Starého města v Banskej Štiavnici. Archaeologia historica. 2000, vol. 25, iss. [1], pp. 7–[24].

Article
Labuda, Jozef. Špecifiká archeologického výskumu banského mesta. Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 103–112.

Article
Labuda, Jozef; Šimkovic, Michal. Starý zamok v Banskej Stiavnici - najnovšie výsledky archeologického výskumu. Archaeologia historica. 2005, vol. 30, iss. [1], pp. 255–260.

Article
Labuda, Jozef. Starý zámok v Banskej Štiavnici - výsledky archeologických výskumov. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 361–369.

Article
Labuda, Jozef. Stredoveké architektúry na Starom meste v Banskej Štiavnici, ich konzervácia a využitie. Archaeologia historica. 1986, vol. 11, iss. [1], pp. 67–76.

Article
Labuda, Jozef. Ťažba a spracovanie nerastných surovín na Slovensku v období stredoveku. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 95–107.

Article
Labuda, Jozef; Budaj, Marek. Unikátne oboly Karola Róberta z baníckej lokality Glanzenberg v Banskej Štiavnici. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 649–655.

Article
Mihok, Ľubomír; Pribulová, Alena; Labuda, Jozef. Výroba stredovekých baníckych želiez. Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 493–518.

Article
Labuda, Jozef. Výskum hradnej kaplnky v lokalite Staré mesto v Banskej Štiavnici. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 455–462.

Article
Labuda, Jozef. Zaniknuté osady ako hospodársky fenomén v okolí Banskej Štiavnice. Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 67–72.