Slivka, Michal

Name variants:

Slivka, Michal (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 31.

Article
Slivka, Michal. Archeologický výskum zaniknutej šľachtickej kúrie vo Vajkovciach, okres Košice-vidiek. Archaeologia historica. 1978, vol. 3, iss. [1], pp. 303–323.

Article
Slivka, Michal. [Buran, Dušan. Gotika. Dějiny slovenského výtvarného umenia.]. Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 617–618.

Article
Ruttkay, Alexander; Slivka, Michal. Církevné inštitúcie a ich úloha v sídliskovom a hospodárskom vývoji Slovenska v stredoveku. Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 333–356.

Article
Slivka, Michal. Cisterciti na Slovensku. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 101–117.

Article
Slivka, Michal. Doterajšie výsledky výskumu na Kláštorisku v Slovenskom raji. Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 423–439.

Article
Slivka, Michal; Vallašek, Adrian. Hospodárské zázemie šlachtických sídlel v oblasti Horného Zemplína. Archaeologia historica. 1982, vol. 7, iss. [1], pp. 287–310.

Article
Slivka, Michal. Hranice v mentálnom chápaní stredověkého človeka. Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 9–36.

Article
Polla, Belo; Slivka, Michal. Husiti, Jiskrovci a bratríci na východnom Slovensku vo svetle archeologického bádania. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 69–103.

Article
Slivka, Michal. Inskripcie v stredovekom archeologickom materiáli z územia Slovenska I.. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 819–847.

Article
Slivka, Michal. Interakčný charakter kláštora v hospodárskom systéme stredoveku. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 299–322.

Article
Polla, Belo; Slivka, Michal; Vallašek, Adrian. K problematike výskumu hrádkov a hradov na Slovensku. Archaeologia historica. 1981, vol. 6, iss. [1], pp. 361–405.

Article
Slivka, Michal. Mendikantské rehole v mestotvornom procese na Slovensku. Archaeologia historica. 2000, vol. 25, iss. [1], pp. 267–277.

Article
Slivka, Michal. PhDr. Alojz Habovštiak, DrSc. (*9.5.1932-†11.6.2000). Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 502.

Article
Slivka, Michal. Príspevok k lokovaniu mesta Kežmarok. Archaeologia historica. 1989, vol. 14, iss. [1], pp. 181–190.

Article
Slivka, Michal. Príspevok k problematike vzťahu stredovekých sakrálnych objektov a feudálnych sídiel na Slovensku. Archaeologia historica. 1986, vol. 11, iss. [1], pp. 359–376.

Article
Slivka, Michal. Rekonštrukcia cestnej siete na Slovensku : (Súčasný stav bádania a jeho perspektívy). Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 259–275.

Article
Slivka, Michal. Stredoveké rehoľné komunity na Spiši a ich význam v štruktúre osídlenia. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 53–62.

Article
Slivka, Michal. Stredoveký homo viator : (Slovensko vo vzťahu k medzinárodným pútnym miestam). Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 303–320.

Article
Slivka, Michal. Symbolika výzbroje a výstroja. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 589–605.

Article
Slivka, Michal. Vita contemplativa ako protiklad k vita activa : (Kartuzie hornonemeckej provincie). Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 151–173.

Article
Slivka, Michal. Výrobky z kosti a parohu na Slovensku z obdobia stredoveku. Archaeologia historica. 1983, vol. 8, iss. [1], pp. 327–346.

Article
Slivka, Michal; Javorský, František. Výsledky archeologického výskumu na lokalitě Poprad-Stojany. Archaeologia historica. 1984, vol. 9, iss. [1], pp. 193–214.

Article
Hanuš, Martin; Kušnirák, David; Slivka, Michal. Výsledky geofyzikálneho výskumu zaniknutého benediktínskeho kláštora v Rimavských Janovciach. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 651–667.

Article
Slivka, Michal. Výsledky prvej etapy výskumu Paričovho hradu v Trebišove. Archaeologia historica. 1979, vol. 4, iss. [1], pp. 149–171.