Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1986, roč. 35, č. D33

Obrázek
Rok
1986
Rok vydání
1987
Stati
Page Title
[7]-27 Literatura životní pravdy : ideově estetická koncepce a principy literatury socialistického realismu Mikulášek, Miroslav | pdficon
29-44 B твopчecкoй лaбopaтopии B. Шyкшинa Binová, Galina Pavlovna | pdficon
45-53 Poémy I.S. Turgeněva Kšicová, Danuše | pdficon
55-62 Filozoficko-estetická koncepce osobnosti v díle Leonida Nikolajeviče Andrejeva Dohnal, Josef | pdficon
63-72 Nepravý Dionýsos : mezi literaturou a mytologií : prof. Milanu Kopeckému k šedesátinám Suchomel, Milan | pdficon
73-78 Ze života hmyzu Všetička, František | pdficon
79-88 Rodokmen české poezie let 1970-1984 : pokus o identifikaci poetické orientace autorů střední a mladé básnické generace Pavelka, Jiří | pdficon
89-98 Písně nové Jána Silvána : prof. Milanovi Kopeckému k 60. narodeninám Minárik, Jozef | pdficon
99-105 Recepce díla Mihaila Laliće v Československu Dorovský, Ivan | pdficon
107-111 K pohádkovým látkám v moderním dramatu Munzar, Jiří | pdficon
Rozhledy
Page Title
113-117 Problémy "Nového Jungmanna" Kopecký, Milan | pdficon
Jubilea
Page Title
119-125 O Stanislavu Součkovi Smetana, Robert | pdficon
125-126 Vzpomínka na S.G. Vilinského Mandát, Jaroslav | pdficon
127-129 Ve službách paměti národa : k osmdesátým narozeninám D.S. Lichačova Jelínková, Jana | pdficon
Recenze
Page Title
131-132 [de Voraigne, Jakub. Legenda aurea] Kopecký, Milan | pdficon
132-134 Zbav mě mé tesknosti Pešta, Pavel | pdficon
134-135 [Kamarýt, Josef Vlastimil. Komu pěji] Palas, Karel | pdficon
135-136 [Моторный, В.А. Страницы чешской Ленинианы] Binová, Galina Pavlovna | pdficon
136-138 [Válek, Vlastimil. K specifičnosti memoárové literatury] Kudělka, Viktor | pdficon
138-140 Tekst : semantika i struktura Pospíšil, Ivo | pdficon
140-141 Wegbereiter der deutsch-slawischen Wechselseitigkeit Pražák, Richard | pdficon
141-143 [Baumann, Winfried. Der Widerspenstigen Zähmung] Pospíšil, Ivo | pdficon
143-145 [Kšicová, Danuše. Poéma za romantismu a novoromantismu : české paralely] Pešta, Pavel | pdficon
145-146 [Budanova, N.F. Roman I.S. Turgeněva [i.e. Turgeneva] "Nov'" i revoljucionnoje narodničestvo 1870-ch godov] Dohnal, Josef | pdficon
146-148 [Zahrádka, M; Žváček, D.; Mikulášek, M. Současná sovětská literatura : próza, poezie, drama] Binová, Galina Pavlovna | pdficon
148-[150] [Kolbuszewski, Jacek. Tatry w literaturze polskiej 1805-1939] Pelikán, Jarmil | pdficon
[150] [Miladinova, Brata. Ljudske pesmi v slovenskem prevodu Štefana Kociančiča] Dorovský, Ivan | pdficon
151 Obdobje ekspresionizma v slovenskom jeziku, književnosti in kulturi Dorovský, Ivan | pdficon
151-152 [Jaćoski [i.e. Jaќoski], Voislav. Folklorot vo makedonskata drama] Dorovský, Ivan | pdficon
152-153 [Ristovski, Blaže. Kočo Racin] Dorovský, Ivan | pdficon
153-155 Monografie o meziválečné řecké poezii Dorovský, Ivan | pdficon