Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická
ISSN
1211-6971
Variant title
Studia paedagogica
Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. U, Series paedagogica
Publisher
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 1996-2008
Next:
Studia paedagogica (2009-present)
Description
Řada pedagogická (řada U) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 1211-6971, vycházela v letech 1996-2008 (od r. 1998 také pod názvem Studia paedagogica). Uveřejňovala příspěvky z oblasti vzdělávání, výchovy a učení ve všech sférách života společnosti. Navázala na řadu pedagogicko-psychologickou (I), která vycházela v letech 1966-1995. Od roku 2009 na periodikum navázal recenzovaný odborný časopis Studia paedagogica, ISSN 1803-7437, který vychází dvakrát ročně.
Volumes, Issues
2008 (Volume 56 of series SPFFBU)
U13
2007 (Volume 55 of series SPFFBU)
U12
2006 (Volume 54 of series SPFFBU)
U11
2005 (Volume 53 of series SPFFBU)
U10
2004 (Volume 52 of series SPFFBU)
U9
2003 (Volume 51 of series SPFFBU)
U8
2002 (Volume 50 of series SPFFBU)
U7
2000-2001 (Volume 49-50 of series SPFFBU)
1998-1999 (Volume 47-48 of series SPFFBU)
1997 (Volume 46 of series SPFFBU)
U2
1966 (Volume 45 of series SPFFBU)
U1