Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická

ISSN: 1211-6971
Variantní název: Studia paedagogica
Variantní název: Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. U, Series paedagogica
Vydavatel: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 1996-2008
Popis: Řada pedagogická (řada U) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 1211-6971, vycházela v letech 1996-2008 (od r. 1998 také pod názvem Studia paedagogica). Uveřejňovala příspěvky z oblasti vzdělávání, výchovy a učení ve všech sférách života společnosti. Navázala na řadu pedagogicko-psychologickou (I), která vycházela v letech 1966-1995. Od roku 2009 na periodikum navázal recenzovaný odborný časopis Studia paedagogica, ISSN 1803-7437, který vychází dvakrát ročně.
Navazuje:

Ročníky, čísla

1966   (Ročník 45 v edici SPFFBU) U1
1997   (Ročník 46 v edici SPFFBU) U2
1998-1999   (Ročník 47-48 v edici SPFFBU) U3-4
2000-2001   (Ročník 49-50 v edici SPFFBU) U5-6
2002   (Ročník 50 v edici SPFFBU) U7
2003   (Ročník 51 v edici SPFFBU) U8
2004   (Ročník 52 v edici SPFFBU) U9
2005   (Ročník 53 v edici SPFFBU) U10
2006   (Ročník 54 v edici SPFFBU) U11
2007   (Ročník 55 v edici SPFFBU) U12
2008   (Ročník 56 v edici SPFFBU) U13

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet