Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická

ISSN: 1211-6971
Variant title: Studia paedagogica
Variant title: Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. U, Series paedagogica
Publisher: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 1996-2008
Description: Řada pedagogická (řada U) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 1211-6971, vycházela v letech 1996-2008 (od r. 1998 také pod názvem Studia paedagogica). Uveřejňovala příspěvky z oblasti vzdělávání, výchovy a učení ve všech sférách života společnosti. Navázala na řadu pedagogicko-psychologickou (I), která vycházela v letech 1966-1995. Od roku 2009 na periodikum navázal recenzovaný odborný časopis Studia paedagogica, ISSN 1803-7437, který vychází dvakrát ročně.

Volumes, Issues

1966   (Volume 45 in series SPFFBU) U1
1997   (Volume 46 in series SPFFBU) U2
1998-1999   (Volume 47-48 in series SPFFBU) U3-4
2000-2001   (Volume 49-50 in series SPFFBU) U5-6
2002   (Volume 50 in series SPFFBU) U7
2003   (Volume 51 in series SPFFBU) U8
2004   (Volume 52 in series SPFFBU) U9
2005   (Volume 53 in series SPFFBU) U10
2006   (Volume 54 in series SPFFBU) U11
2007   (Volume 55 in series SPFFBU) U12
2008   (Volume 56 in series SPFFBU) U13

Search


Advanced Search

Browse