Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Vývoj konsonantického systému v řeckých dialektech

Author: Bartoněk, Antonín
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Praha
Publisher: Státní pedagogické nakladatelství
Publication year: 1961
Extent: 215 s.
Series: Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 77
Link to MU library catalogue: 000126018
Show more...

Table of contents:

7-30 I. Úvod Bartoněk, Antonín | pdficon
31-41 II. Dosavadní pokusy o fonologický přístup k řešení problematiky řeckých dialektů Bartoněk, Antonín | pdficon
42-49 III. Likvidace prařeckých polosamohlásek, resp. spirant Bartoněk, Antonín | pdficon
50-61 IV. Palatalizace prařeckých konsonantů před j Bartoněk, Antonín | pdficon
62-68 V. Další osudy palatizovaných explozív : východořecká "první asibilace" Bartoňková, Dagmar | pdficon
69-76 VI. Další osudy palatalizovaných explozív : ionsko-aiolská metateze [dz] > [z + d] Bartoněk, Antonín | pdficon
77-80 VII. Likvidace labiovelár Bartoněk, Antonín | pdficon
81-89 VIII. Spirantizace medií a aspirát Bartoněk, Antonín | pdficon
90-99 IX. Vliv spirantizace znělé dentály na další osudy střídnice za prařecké dj, gj, j- Bartoněk, Antonín | pdficon
100-113 X. Nářeční diferenční vývoj starořeckého konsonantického systému od období prařeckého po r. 350 př. n. l. Bartoněk, Antonín | pdficon
114-121 XI. Klasifikace řeckých dialektů k r. 350 př. n. l. z hlediska jejich konsonantického systému Bartoněk, Antonín | pdficon
122-125 XII. Závěr Bartoněk, Antonín | pdficon
126-138 Развитие системы консонантов в древнегреческижх диалектах Bartoněk, Antonín | pdficon
139-182 Development of the consonantal system in ancient Greek dialects Bartoněk, Antonín | pdficon
[183]-[196] Tabulkové přílohy - Таблицы - Tables Bartoněk, Antonín | pdficon
197-200 Seznam zkrácených názvů použité literatury a pramenů - Литература и источники - Literature and sources Bartoněk, Antonín | pdficon
201-203 Některé jiné zkratky - Некоторые другие сокращения - Some Other Abbrevitations Bartoněk, Antonín | pdficon
205-215 Rejstříky řeckých slov - Указатели греческих слов - Indexes of Greek Words Bartoněk, Antonín | pdficon

Search


Advanced Search

Browse