Opera Slavica

Název: Opera Slavica
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Variantní název
Slavistické rozhledy
Opera Slavica = Slavistické rozhledy : literárněvědný sešit : jazykovědný sešit
Vydavatel
Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vydáváno: 1991-dosud
Ústav FF MU
Obor
Popis
Opera Slavica (Slavistické rozhledy), ISSN 1211-7676, je odborný slavistický filologický časopis. Publikuje stati, materiály, recenze a zprávy z oblasti jazykovědné a literárněvědné slavistiky. Časopis je vydáván od r. 1991. Vycházejí čtyři čísla dvakrát ročně (dva sešity v jednom svazku). Lichá čísla jsou věnována problematice literárněvědné, sudá – jazykovědné.
Ročníky, čísla
2023 (Ročník 33)
1 2 3 4
2022 (Ročník 32)
1 2 3 4
2021 (Ročník 31)
1 2 3 4
2020 (Ročník 30)
1 2 3 4
2019 (Ročník 29)
1 2 3 4
2018 (Ročník 28)
1 2 3 4
2017 (Ročník 27)
1 2 3 4
2016 (Ročník 26)
1 2 3 4
2015 (Ročník 25)
1 2 3 4
2014 (Ročník 24)
1 2 3 4
2013 (Ročník 23)
1 2 3 4
2012 (Ročník 22)
2011 (Ročník 21)
1 2 3 4
2010 (Ročník 20)
1 2 3 4
2009 (Ročník 19)
1 2 3 4
2008 (Ročník 18)
1 2 3 4
2007 (Ročník 17)
1 2 3 4
2006 (Ročník 16)
1 2 3 4
2005 (Ročník 15)
1 2 3 4
2004 (Ročník 14)
1 2 3 4
2003 (Ročník 13)
1 2 3 4
2002 (Ročník 12)
1 2 3 4
2001 (Ročník 11)
1 2 3 4
2000 (Ročník 10)
1 2 3 4
1999 (Ročník 9)
1 2 3 4
1998 (Ročník 8)
1 2 3 4
1997 (Ročník 7)
1 2 3 4
1996 (Ročník 6)
1 2 3 4
1995 (Ročník 5)
1 2 3 4
1994 (Ročník 4)
1 2 3 4
1993 (Ročník 3)
1 2 3 4
1992 (Ročník 2)
1 2 3 4
1991 (Ročník 1)
1 2