Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Obrázek
Variantní název
One hundred faces, one hundred stories : selected personalities in the history of the Faculty of Arts of Masaryk University
Vydání
Vydání první
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2020
Rozsah
497 stran
Edice
  • MUNI arts 100
ISBN
978-80-210-9382-9
978-80-210-9605-9 (online ; pdf)
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6476864
Anotace
  • Kniha připomínající sté výročí vzniku Filozofické fakulty MU je fakultním příspěvkem k univerzitnímu jubileu. Jejím cílem je rekapitulovat dějiny fakulty prostřednictvím biografické metody, tedy s pomocí krátkých životopisů představujících profilové, významné nebo zajímavé osobnosti spojené svým osudem a dílem s fakultou. V dosavadním bádání nad dějinami školy zajisté nechyběl ani biografický pohled, takto komplexní soubor biogramů ale dosud shromážděn nebyl. Publikace však přináší více: autoři využívají rozsáhlý soubor životopisných dat k interpretaci dějin fakulty z pohledu střídání akademických generací, zamýšlejí se nad formativním generačním prožitkem a nad jevy, které v uplynulých sto letech ovlivňovaly život akademiků a studentů. Jde pochopitelně o jevy pozitivní i negativní; publikace proto není pouze přehledem zasloužilých osobností, respektovaných vědců a charismatických pedagogů, ale otevřeně pojednává i o životních osudech akademiků kontroverzních. Soubor biogramů tak podává věrohodné svědectví o stoleté práci fakulty, v níž se trvale prolínají studium, věda a politika.
  • This book, which commemorates the centenary of the Faculty of Arts, is the faculty's contribution to the university's jubilee. Its aim is to recount the history of the faculty by means of biographical method, that is, through short biographies presenting significant or interesting personalities whose fate and work has in some way been associated with the faculty. Although there has been some research into the history of the school from a biographical perspective, there has never been such a comprehensive compilation of biographies. Nevertheless, the contribution of this publication is wider. The authors use an extensive range of biographical data in their interpretation of the history of the faculty from the perspective of consecutive academic generations. They also reflect on the formative experiences through generations and phenomena that have influenced the lives of academics and students over the past hundred years. Of course, these phenomena have been both positive and negative and, therefore, the publication is not only an overview of praiseworthy personalities, respected scientists and charismatic teachers, it also deals overtly with the lives of controversial academics. As such, this collection of biographies is a credible testimony to the hundred years of work at the faculty, where study, science and politics have always been interwoven.
Ústav FF MU
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš
Jan Čermin, Jana Čerminová, Michaela Máliková
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section Slovo děkana
Page Chapter number Title
7 Slovo děkana | pdf icon Pol, Milan
Page Chapter number Title
9-12 Sto let v šesti generacích | pdf icon Fasora, Lukáš
Zakladatelská generace
Page Chapter number Title
17-22 Úvod [k části Zakladatelská generace] | pdf icon Fasora, Lukáš
23-26 Antonín Beer | pdf icon Čerminová, Jana
28-31 Inocenc Arnošt Bláha | pdf icon Fasora, Lukáš
32-34 Eugen Dostál | pdf icon Máliková, Michaela
35-36 Vladimír Groh | pdf icon Čermin, Jan
38-41 Bohuslav Havránek | pdf icon Čerminová, Jana
43-46 Prokop Miroslav Haškovec | pdf icon Čerminová, Jana
47-50 Vladimír Helfert | pdf icon Máliková, Michaela
52-54 Vladimír Hoppe | pdf icon Čermin, Jan
55-58 Václav Hrubý | pdf icon Máliková, Michaela
59-63 Otokar Chlup | pdf icon Máliková, Michaela
64-66 František Chudoba | pdf icon Hanuš, Jiří
66-71 Roman Jakobson | pdf icon Čerminová, Jana
72-76 Leoš Janáček | pdf icon Máliková, Michaela
77-82 Arne Novák | pdf icon Čerminová, Jana
83-87 František Novotný | pdf icon Čerminová, Jana
88-90 Mihajlo Rostohar | pdf icon Hanuš, Jiří
91-92 František Smejkal | pdf icon Fasora, Lukáš
93-96 Ferdinand Stiebitz | pdf icon Máliková, Michaela
97-99 Emanuel Šimek | pdf icon Čermin, Jan
100-102 Emanuel Šrámek | pdf icon Čermin, Jan
103-105 František Josef Trávníček | pdf icon Fasora, Lukáš
106-108 Otakar Zich | pdf icon Čermin, Jan
Meziválečná generace
Page Chapter number Title
113-117 Úvod [k části Meziválečná generace] | pdf icon Fasora, Lukáš
118-121 Josef Hrabák | pdf icon Čerminová, Jana
122-124 Vilém Chmelař | pdf icon Čermin, Jan
125-128 Robert Konečný | pdf icon Čerminová, Jana
129-132 Jiří Krystýnek | pdf icon Máliková, Michaela
133-135 Antonín Kříž | pdf icon Čermin, Jan
136-139 Josef Macůrek | pdf icon Máliková, Michaela
140-141 František Pavelka | pdf icon Čermin, Jan
142-144 Stanislav Adolf Sahánek | pdf icon Čerminová, Jana
145-150 Jindřich Šebánek | pdf icon Čerminová, Jana
151-153 Tomáš Špidlík | pdf icon Hanuš, Jiří
154-156 Josef Tvrdý | pdf icon Čermin, Jan
157-161 Jan Uher | pdf icon Máliková, Michaela
162-164 Bedřich Václavek | pdf icon Čermin, Jan
165-166 Frank Wollman | pdf icon Čermin, Jan
168-170 Leopold Zatočil | pdf icon Máliková, Michaela
171-174 Artur Závodský | pdf icon Máliková, Michaela
175-177 Bruno Zwicker | pdf icon Máliková, Michaela
Poválečná generace
Page Chapter number Title
183-188 Úvod [k části Poválečná generace] | pdf icon Fasora, Lukáš
189-193 Antonín Bartoněk | pdf icon Čerminová, Jana
194-197 Jan Firbas | pdf icon Máliková, Michaela
198-199 Emilie Halašková | pdf icon Fasora, Lukáš
200-202 František Hejl | pdf icon Čermin, Jan
203-205 Radislav Hošek | pdf icon Čermin, Jan
206-207 Milan Jelínek | pdf icon Hanuš, Jiří
208-212 Dušan Jeřábek | pdf icon Čerminová, Jana
213-215 Josef Jirásek | pdf icon Máliková, Michaela
216-219 Jessie Kocmanová | pdf icon Máliková, Michaela
220-221 Jaroslav Kudrna | pdf icon Hanuš, Jiří
222-225 Ludvík Kundera | pdf icon Máliková, Michaela
226-229 Arnošt Lamprecht | pdf icon Čerminová, Jana
230-232 Josef Macháček | pdf icon Čermin, Jan
233-238 Jaroslav Mezník | pdf icon Čerminová, Jana
239-240 Radovan Perka | pdf icon Hanuš, Jiří
241-244 Radko Martin Pernička | pdf icon Máliková, Michaela
245-248 Josef Poulík | pdf icon Máliková, Michaela
249-251 Liběna Skálová | pdf icon Čerminová, Jana
252-255 Zdeněk Smejkal | pdf icon Máliková, Michaela
256-261 Oleg Sus | pdf icon Čerminová, Jana
262-263 Jaroslav Šabata | pdf icon Hanuš, Jiří
264-266 Bedřich Šindelář | pdf icon Fasora, Lukáš
267-268 Ludvík Tošenovský | pdf icon Čermin, Jan
269-271 Josef Válka | pdf icon Čermin, Jan
272-273 Dušan Jeřábek o fakultním roce 1945 | pdf icon Jeřábek, Dušan
Generace padesátých a šedesátých let
Page Chapter number Title
279-285 Úvod [k části Generace padesátých a šedesátých let] | pdf icon Fasora, Lukáš
286-287 Leo Davídek | pdf icon Čermin, Jan
288-289 Jaroslav Hnát | pdf icon Čermin, Jan
290-292 František Jordán | pdf icon Čermin, Jan
293-295 Libor Míček | pdf icon Čermin, Jan
296-301 Ivo Možný | pdf icon Čerminová, Jana
302-305 Jana Nechutová | pdf icon Čerminová, Jana
306-308 Lída Osecká | pdf icon Máliková, Michaela
309-311 Pavel Osecký | pdf icon Máliková, Michaela
312-316 Petr Oslzlý | pdf icon Čerminová, Jana
317-320 Ivo Osolsobě | pdf icon Čerminová, Jana
321-324 Rudolf Pečman | pdf icon Máliková, Michaela
325-327 Antonín Přidal | pdf icon Čermin, Jan
328-330 Joseph Normon Rostinsky | pdf icon Čermin, Jan
331-333 Jaroslav Střítecký | pdf icon Máliková, Michaela
334-336 Milan Suchomel | pdf icon Máliková, Michaela
337-342 Dušan Šlosar | pdf icon Čerminová, Jana
343-346 Miloš Štědroň | pdf icon Máliková, Michaela
347-348 Libor Štukavec | pdf icon Fasora, Lukáš
349-353 Milan Uhde | pdf icon Čerminová, Jana
354-358 Radoslav Večerka | pdf icon Čerminová, Jana
359-368 Radoslav Večerka o fakultních letech čtyřicátých a padesátých | pdf icon Večerka, Radoslav; Hanuš, Jiří
369-370 Milan Uhde o fakultním roce 1953 | pdf icon Uhde, Milan
Normalizační generace
Page Chapter number Title
375-381 Úvod [k části Normalizační generace] | pdf icon Fasora, Lukáš
382-383 Libor Blažek | pdf icon Čermin, Jan
384-386 Evžen Boček | pdf icon Máliková, Michaela
387-389 Václav Cejpek | pdf icon Čerminová, Jana
390-392 Petr Fiala | pdf icon Hanuš, Jiří
393-394 František X. Halas | pdf icon Hanuš, Jiří
395-397 Jana Horváthová | pdf icon Čermin, Jan
398-399 Ivan Kania | pdf icon Máliková, Michaela
400-403 Jan Keller | pdf icon Čermin, Jan
404-406 Josef Krob | pdf icon Čerminová, Jana
407-409 Tomáš Kubíček | pdf icon Čerminová, Jana
410-412 Marie Kučerová | pdf icon Čerminová, Jana
413-415 Josef Šmajs | pdf icon Čermin, Jan
416-419 Jiří Voráč | pdf icon Čerminová, Jana
Polistopadová generace
Page Chapter number Title
425-430 Úvod [k části Polistopadová generace] | pdf icon Fasora, Lukáš
431-432 Veronika Ambros | pdf icon Máliková, Michaela
433-434 Mikuláš Bek | pdf icon Fasora, Lukáš
435-439 Lucie Bittalová | pdf icon Čerminová, Jana
440-442 Kamil Fila | pdf icon Čermin, Jan
443-445 Ivan Foletti | pdf icon Čermin, Jan
446-447 Stanislav Gálik | pdf icon Máliková, Michaela
448 Josef Klein | pdf icon Fasora, Lukáš
449-451 Jiří Macháček | pdf icon Čermin, Jan
452-454 Irena Radová | pdf icon Čermin, Jan
455-456 Barbora Schnelle | pdf icon Máliková, Michaela
457-458 Petr Šimíček | pdf icon Máliková, Michaela
459-462 Kateřina Tučková | pdf icon Čerminová, Jana
463-465 David Zbíral | pdf icon Čerminová, Jana
466-467 Milan Uhde o fakultním roce 1990 | pdf icon Uhde, Milan
Doslovy
Page Chapter number Title
469-471 Léta s fakultou | pdf icon Krčmová, Marie
472-474 Dílna svobodného tvůrčího myšlení | pdf icon Oslzlý, Petr
475-477 Artes et scientiae | pdf icon Nechutová, Jana
hidden-section Prameny a literatura
Page Chapter number Title
479-484 Prameny a literatura | pdf icon Fasora, Lukáš
Page Chapter number Title
485-489 Použité fotografie a jejich zdroje | pdf icon Najbrtová, Kateřina
hidden-section Resumé
Page Chapter number Title
491 Resumé | pdf icon Fasora, Lukáš
Page Chapter number Title
493 One hundred faces, one hundred stories : selected personalities in the history of the Faculty of Arts of Masaryk University : summary | pdf icon Fasora, Lukáš
hidden-section Jmenný rejstřík
Page Chapter number Title
495-497 Jmenný rejstřík | pdf icon Najbrtová, Kateřina