Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Up | Next

Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Author: Fasora, Lukáš; Čermin, Jan; Čerminová, Jana; Hanuš, Jiří; Máliková, Michaela
Edition: Vydání první
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 2020
Extent: 497 stran
Series: MUNI arts 100
ISBN: 978-80-210-9382-9; 978-80-210-9605-9 (online ; pdf)
DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-9605-2020
Show more...
Rights access: open access
Download: pdficon PDF (16.05 MB)

Table of contents:

7 Slovo děkana Pol, Milan | pdficon
9-12 Sto let v šesti generacích Fasora, Lukáš | pdficon
Zakladatelská generace
17-22 Úvod [k části Zakladatelská generace] Fasora, Lukáš | pdficon
23-26 Antonín Beer Čerminová, Jana | pdficon
28-31 Inocenc Arnošt Bláha Fasora, Lukáš | pdficon
32-34 Eugen Dostál Máliková, Michaela | pdficon
35-36 Vladimír Groh Čermin, Jan | pdficon
38-41 Bohuslav Havránek Čerminová, Jana | pdficon
43-46 Prokop Miroslav Haškovec Čerminová, Jana | pdficon
47-50 Vladimír Helfert Máliková, Michaela | pdficon
52-54 Vladimír Hoppe Čermin, Jan | pdficon
55-58 Václav Hrubý Máliková, Michaela | pdficon
59-63 Otokar Chlup Máliková, Michaela | pdficon
64-66 František Chudoba Hanuš, Jiří | pdficon
66-71 Roman Jakobson Čerminová, Jana | pdficon
72-76 Leoš Janáček Máliková, Michaela | pdficon
77-82 Arne Novák Čerminová, Jana | pdficon
83-87 František Novotný Čerminová, Jana | pdficon
88-90 Mihajlo Rostohar Hanuš, Jiří | pdficon
91-92 František Smejkal Fasora, Lukáš | pdficon
93-96 Ferdinand Stiebitz Máliková, Michaela | pdficon
97-99 Emanuel Šimek Čermin, Jan | pdficon
100-102 Emanuel Šrámek Čermin, Jan | pdficon
103-105 František Josef Trávníček Fasora, Lukáš | pdficon
106-108 Otakar Zich Čermin, Jan | pdficon
Meziválečná generace
113-117 Úvod [k části Meziválečná generace] Fasora, Lukáš | pdficon
118-121 Josef Hrabák Čerminová, Jana | pdficon
122-124 Vilém Chmelař Čermin, Jan | pdficon
125-128 Robert Konečný Čerminová, Jana | pdficon
129-132 Jiří Krystýnek Máliková, Michaela | pdficon
133-135 Antonín Kříž Čermin, Jan | pdficon
136-139 Josef Macůrek Máliková, Michaela | pdficon
140-141 František Pavelka Čermin, Jan | pdficon
142-144 Stanislav Adolf Sahánek Čerminová, Jana | pdficon
145-150 Jindřich Šebánek Čerminová, Jana | pdficon
151-153 Tomáš Špidlík Hanuš, Jiří | pdficon
154-156 Josef Tvrdý Čermin, Jan | pdficon
157-161 Jan Uher Máliková, Michaela | pdficon
162-164 Bedřich Václavek Čermin, Jan | pdficon
165-166 Frank Wollman Čermin, Jan | pdficon
168-170 Leopold Zatočil Máliková, Michaela | pdficon
171-174 Artur Závodský Máliková, Michaela | pdficon
175-177 Bruno Zwicker Máliková, Michaela | pdficon
Poválečná generace
183-188 Úvod [k části Poválečná generace] Fasora, Lukáš | pdficon
189-193 Antonín Bartoněk Čerminová, Jana | pdficon
194-197 Jan Firbas Máliková, Michaela | pdficon
198-199 Emilie Halašková Fasora, Lukáš | pdficon
200-202 František Hejl Čermin, Jan | pdficon
203-205 Radislav Hošek Čermin, Jan | pdficon
206-207 Milan Jelínek Hanuš, Jiří | pdficon
208-212 Dušan Jeřábek Čerminová, Jana | pdficon
213-215 Josef Jirásek Máliková, Michaela | pdficon
216-219 Jessie Kocmanová Máliková, Michaela | pdficon
220-221 Jaroslav Kudrna Hanuš, Jiří | pdficon
222-225 Ludvík Kundera Máliková, Michaela | pdficon
226-229 Arnošt Lamprecht Čerminová, Jana | pdficon
230-232 Josef Macháček Čermin, Jan | pdficon
233-238 Jaroslav Mezník Čerminová, Jana | pdficon
239-240 Radovan Perka Hanuš, Jiří | pdficon
241-244 Radko Martin Pernička Máliková, Michaela | pdficon
245-248 Josef Poulík Máliková, Michaela | pdficon
249-251 Liběna Skálová Čerminová, Jana | pdficon
252-255 Zdeněk Smejkal Máliková, Michaela | pdficon
256-261 Oleg Sus Čerminová, Jana | pdficon
262-263 Jaroslav Šabata Hanuš, Jiří | pdficon
264-266 Bedřich Šindelář Fasora, Lukáš | pdficon
267-268 Ludvík Tošenovský Čermin, Jan | pdficon
269-271 Josef Válka Čermin, Jan | pdficon
272-273 Dušan Jeřábek o fakultním roce 1945 Jeřábek, Dušan | pdficon
Generace padesátých a šedesátých let
279-285 Úvod [k části Generace padesátých a šedesátých let] Fasora, Lukáš | pdficon
286-287 Leo Davídek Čermin, Jan | pdficon
288-289 Jaroslav Hnát Čermin, Jan | pdficon
290-292 František Jordán Čermin, Jan | pdficon
293-295 Libor Míček Čermin, Jan | pdficon
296-301 Ivo Možný Čerminová, Jana | pdficon
302-305 Jana Nechutová Čerminová, Jana | pdficon
306-308 Lída Osecká Máliková, Michaela | pdficon
309-311 Pavel Osecký Máliková, Michaela | pdficon
312-316 Petr Oslzlý Čerminová, Jana | pdficon
317-320 Ivo Osolsobě Čerminová, Jana | pdficon
321-324 Rudolf Pečman Máliková, Michaela | pdficon
325-327 Antonín Přidal Čermin, Jan | pdficon
328-330 Joseph Normon Rostinsky Čermin, Jan | pdficon
331-333 Jaroslav Střítecký Máliková, Michaela | pdficon
334-336 Milan Suchomel Máliková, Michaela | pdficon
337-342 Dušan Šlosar Čerminová, Jana | pdficon
343-346 Miloš Štědroň Máliková, Michaela | pdficon
347-348 Libor Štukavec Fasora, Lukáš | pdficon
349-353 Milan Uhde Čerminová, Jana | pdficon
354-358 Radoslav Večerka Čerminová, Jana | pdficon
359-368 Radoslav Večerka o fakultních letech čtyřicátých a padesátých Večerka, Radoslav; Hanuš, Jiří | pdficon
369-370 Milan Uhde o fakultním roce 1953 Uhde, Milan | pdficon
Normalizační generace
375-381 Úvod [k části Normalizační generace] Fasora, Lukáš | pdficon
382-383 Libor Blažek Čermin, Jan | pdficon
384-386 Evžen Boček Máliková, Michaela | pdficon
387-389 Václav Cejpek Čerminová, Jana | pdficon
390-392 Petr Fiala Hanuš, Jiří | pdficon
393-394 František X. Halas Hanuš, Jiří | pdficon
395-397 Jana Horváthová Čermin, Jan | pdficon
398-399 Ivan Kania Máliková, Michaela | pdficon
400-403 Jan Keller Čermin, Jan | pdficon
404-406 Josef Krob Čerminová, Jana | pdficon
407-409 Tomáš Kubíček Čerminová, Jana | pdficon
410-412 Marie Kučerová Čerminová, Jana | pdficon
413-415 Josef Šmajs Čermin, Jan | pdficon
416-419 Jiří Voráč Čerminová, Jana | pdficon
Polistopadová generace
425-430 Úvod [k části Polistopadová generace] Fasora, Lukáš | pdficon
431-432 Veronika Ambros Máliková, Michaela | pdficon
433-434 Mikuláš Bek Fasora, Lukáš | pdficon
435-439 Lucie Bittalová Čerminová, Jana | pdficon
440-442 Kamil Fila Čermin, Jan | pdficon
443-445 Ivan Foletti Čermin, Jan | pdficon
446-447 Stanislav Gálik Máliková, Michaela | pdficon
448 Josef Klein Fasora, Lukáš | pdficon
449-451 Jiří Macháček Čermin, Jan | pdficon
452-454 Irena Radová Čermin, Jan | pdficon
455-456 Barbora Schnelle Máliková, Michaela | pdficon
457-458 Petr Šimíček Máliková, Michaela | pdficon
459-462 Kateřina Tučková Čerminová, Jana | pdficon
463-465 David Zbíral Čerminová, Jana | pdficon
466-467 Milan Uhde o fakultním roce 1990 Uhde, Milan | pdficon
Doslovy
469-471 Léta s fakultou Krčmová, Marie | pdficon
472-474 Dílna svobodného tvůrčího myšlení Oslzlý, Petr | pdficon
475-477 Artes et scientiae Nechutová, Jana | pdficon
479-484 Prameny a literatura Fasora, Lukáš | pdficon
485-489 Použité fotografie a jejich zdroje Najbrtová, Kateřina | pdficon
491 Resumé Fasora, Lukáš | pdficon
493 One hundred faces, one hundred stories : selected personalities in the history of the Faculty of Arts of Masaryk University : summary Fasora, Lukáš | pdficon
495-497 Jmenný rejstřík Najbrtová, Kateřina | pdficon

Search


Advanced Search

Browse